Amsterdam Airport Schiphol

Ruim 36,7 miljoen passagiers in 1999

Schiphol, 21 december 1999 In 1999 reisden 36.735.000 passagiers via Schiphol, een groei van 6,7% ten opzichte van 1998. Dit is inclusief transito-passagiers, reizigers die alleen een tussenstop op Schiphol maken en met hetzelfde vliegtuig hun reis vervolgen.

Dit heeft president-directeur G.J. Cerfontaine van Schiphol Group vandaag bekend gemaakt tijdens de nieuwjaarsbijeen-komst voor het personeel. Het aantal starts en landingen in het handelsverkeer bedroeg in 1999 393.600. Dit is een groei van 4,5% ten opzichte van 1998. Hiermee bleef het aantal vliegtuigbewegingen ruim onder het toegestane aantal van 400.000. Aan vracht werd in 1999 ongeveer 1.177.000 ton vervoerd; een toename van 0,5% ten op-zichte van 1998. De oorzaken voor deze tegenvallende groei liggen vooral in de capaci-teitsbeperkingen op Schiphol, waardoor luchtvrachtmaatschappijen minder slots hebben gekregen dan gevraagd.

Het aantal woningen dat in het Gebruiksplanjaar 1999 feitelijk met meer dan 35 Ke is belast bedroeg 10.404. Het gebruiksplanjaar 1999 liep van 1 november 1998 tot en met 31 oktober 1999. Hiermee heeft de Nederlandse luchtvaartsector ruimschoots voldaan aan haar toezegging ervoor te zullen zorgen dat dit aantal onder de 12.000 zou blijven.

Verwachting voor 2000
Amsterdam Airport Schiphol verwacht dat het aantal passagiers in 2000 met 6% zal groei-en tot bijna 39 miljoen, en dat het aantal vliegtuigbewegingen met 5% zal toenemen. Het vrachtvervoer zal op basis van de marktvraag in 2000 met 5% toenemen. Het is echter onzeker of de door de vrachtmaatschappijen aangevraagde slots tijdig beschikbaar komen. Is dat niet het geval, dan zal de vrachtgroei lager uitvallen.

Investeringen
Schiphol Group heeft in 1999 ruim 730 miljoen gulden geinvesteerd in uitbreiding en verbetering van voorzieningen op Schiphol. De belangrijkste investeringen betroffen de uitbreiding en renovatie van Lounge Centraal en het See Buy Fly winkelcentrum, de verbreding van de steel van de D-pier, de aanleg van een nieuwe bagagekelder onder het D-platform, de bouw van de nieuwe B-pier en de verlenging van de E-pier. In 2000 zal Schiphol Group naar verwachting circa 875 miljoen gulden investeren op Schiphol.

001-2000/mb

© Amsterdam Airport Schiphol

Deel: ' Schiphol Ruim 36,7 miljoen passagiers in 1999 '
Lees ook