Amsterdam Airport Schiphol

Schiphol start proef met 'opgeknipt' baanonderhoud Kaagbaan

Persbericht / Press Release
Schiphol,
18 maart 2003

Deze week start Schiphol in de avonduren tussen 20:40 en 23:00 uur een proef met 'opgeknipt' baanonderhoud aan de Kaagbaan. Dat betekent dat het jaarlijkse onderhoud aan deze baan op door de weekse dagen gedurende zeven maanden van het jaar gefaseerd plaatsvindt. De proef heeft tot doel om het 'gefaseerd' onderhoud te testen op veiligheid, haalbaarheid en gevolgen voor de omgeving.

Aanleiding voor de proef is dat na de overgangsperiode vanaf 1 november 2003 het nieuwe normenstelsel volgens de herziene Wet luchtvaart vrijwel geen geluidsruimte meer biedt voor het uitvoeren van periodiek onderhoud aan de start- en landingsbanen van Schiphol. Dit was voorheen wel het geval. Het onderhoud aan de banen kan derhalve niet meer aaneensluitend in één of meer weken geschieden, maar zal deels 'tussen de bedrijven door' moeten worden uitgevoerd.

Wanneer de Kaagbaan buiten gebruik wordt gesteld voor de proef met 'opgeknipt' onderhoud verplaatst het vliegverkeer zich naar de overige banen, met name naar de Aalsmeerbaan en naar de Buitenveldertbaan. Het vliegverkeer boven Aalsmeer en Buitenveldert zal op die tijdstippen dan intensiever kunnen zijn.

Van medio maart tot begin juni vindt het gefaseerde onderhoud zoveel mogelijk 's avonds plaats. Na mei wordt het weer meer zomers en zitten omwonenden vaker 's avonds nog in de tuin of met hun raam open. Om hinder zoveel mogelijk te beperken, is besloten om de werkzaamheden aan de Kaagbaan tussen begin juni en eind oktober in principe zoveel mogelijk overdag uit te voeren, als de baan - bijvoorbeeld vanwege het weer - toch niet gebruikt kan worden. Na afloop van de proef worden de resultaten geëvalueerd.

Elke start- en landingsbaan heeft jaarlijks een opknapbeurt nodig om de baan in perfecte staat te houden en het vliegverkeer veilig plaats te laten vinden Tot de periodieke werkzaamheden aan de Kaagbaan behoren het repareren van het baanoppervlak, het herstellen van markeringen, het uitvoeren van stroefheids- en lichtmetingen, het schoonmaken van lichtarmaturen, onderhoud van baanborden en dergelijke.

023-2003 pk


Voor informatie: pressoffice@schiphol.nl
---- --

Deel: ' Schiphol start proef met 'opgeknipt' baanonderhoud Kaagbaan '
Lees ook