Amsterdam Airport Schiphol

Amsterdam Airport Schiphol verhoogt tarieven voor kort parkeren

Schiphol, 15 maart 1999 - Amsterdam Airport Schiphol verhoogt met ingang van 1 april 1999 de tarieven voor kort parkeren op de luchthaven. Parkeren in de garages P1 en P2 gaat met f0,50 omhoog tot f3,50 per half uur voor de eerste drie uren. Na drie uur gaan de parkeerkosten met f1,00 per uur omhoog van f3,00 naar f4,00 per uur. De prijzen voor lang (P3) en luxe (P7) parkeren blijven gelijk.

De verhoging van de parkeertarieven is onderdeel van het luchthavenbeleid om Schiphol goed bereikbaar te houden. Hogere tarieven leiden tot een daling van het autogebruik naar Schiphol. Bovendien leveren hogere tarieven een bijdrage aan het stimuleren van het openbaar vervoer van en naar de luchthaven. Amsterdam Airport Schiphol heeft als doelstelling dat in 2003 40% van de passagiers gebruik maakt van het openbaar vervoer om van en naar Schiphol te reizen. In 1998 was dat 31,2%. Als naast openbaar vervoer ook collectief vervoer als hotel- en taxibussen mee worden gerekend reist 35,3% van de passagiers op deze wijze naar de luchthaven.

De tarieven voor kort parkeren worden voor het eerst sinds drie jaar verhoogd terwijl de tarieven voor lang parkeren (P3) voor het vierde achtereenvolgende jaar ongewijzigd blijven.

De parkeertarieven worden per 1 april 1999 op Schiphol als volgt:

Huidige prijzen* Prijzen per 1-4-1999*

P1+P2, Eerste drie uur f3,00 Eerste drie uur f3,50 kort parkeren: per half uur per half uur Vervolgens f3,00 per uur Vervolgens f4,00 per uur Maximaal f45,= per 24 uur Maximaal f47,50 per 24 uur voor de eerste 2 dagen voor de eerste 2 dagen Daarna maximaal f22,50 per Daarna maximaal f25,00 per 24 uur 24 uur

P3, f85,00 voor de eerste ongewijzigd lang parkeren: drie dagen in totaal, (langer dan 48 uur) daarna f7,50 per 24 uur

P7, Eerste uur f15,00, ongewijzigd luxe parkeren: volgende uren f10, 00 met een maximum van f65,00
per 24 uur

*De genoemde tarieven zijn inclusief 17,5% BTW.

De parkeergarages P1 en P2 liggen tegenover de terminal en zijn met een voetgangerstunnel en een overdekte doorgang verbonden met het winkelcentrum Schiphol Plaza. P3 voor lang parkeren ligt langs de snelweg A4 en heeft een pendelbus naar de terminal. De garage P7, voor luxe parkeren, is direct onder de terminal gelegen.

017-1999/IP

© Amsterdam Airport Schiphol

Deel: ' Schiphol verhoogt tarieven voor kort parkeren '
Lees ook