Bond tegen het Vloeken


Scholen blij met leskrant

Met een nieuwe leskrant over schuttingtaal, scheldwoorden, vloeken en andere krachttermen wil de Bond tegen het vloeken de toenemende taalverruwing op basisscholen tegengaan.

Duizenden leskranten hebben inmiddels hun weg gevonden naar scholen in het land. De krant helpt scholen om het onderwerp 'let op je woorden' bespreekbaar te maken in de groepen 7 en 8. Vragen en opdrachten maken kinderen bewuster van hun taalgebruik.

De titel van de krant ('De krant van Tom') is een verwijzing naar de papegaai die jarenlang de stationsposters sierde van de Bond tegen het vloeken ('Vloeken is aangeleerd. Word geen naprater!). Deze papegaai draagt de naam Tom. De titel is neutraal gehouden, in de hoop dat de krant breed ingang vindt in het onderwijs.

Jeugdjournaal
Het eerste exemplaar van de leskrant is officieel overhandigd op protestants-christelijke basisschool De Sjofar in Apeldoorn. Een medewerker van de Bond tegen het vloeken had zich voor deze speciale gelegenheid in een papegaaienkostuum gestoken.
Kranten, radio en tv besteedden er uitvoerig aandacht aan. Zowel het Jeugdjournaal als RTL4 en 5 brachten het nieuws over de leskrant in hun uitzendingen. Het wereldberoemde radioprogramma BBC Worldservice maakte een reportage.
Directeur van De Sjofar, J. Zijlstra, ziet de kleurrijke leskrant als prima gereedschap voor de lessen op zijn school. "Leerlingen voelen zelf vaak aan", aldus Zijlstra, "dat het niet past om bepaalde woorden te gebruiken. Lelijke taal gebruiken tegenover andere kinderen is een vorm van zinloos geweld".

'Kinderen van vijf vloeken al'

Veel scholen zien het nut van de nieuwe leskrant in. Enkele reacties:
* P. Voorbraak, directeur roomskatholieke basisschool De Oostpoort in Delft: "Ik denk dat het verstandig is om met leerlingen te praten over het gebruik van lelijke taal. Drie jaar terug hebben we een ouderavond georganiseerd over dit onderwerp. Samen met de ouders is toen besloten om het vloeken hard aan te pakken. Als een kind vloekt op school, spreekt de leerkracht het kind er onmiddellijk op aan".

* P. van der Kraan, directeur protestants-christelijke basisschool De Ouverture in Naaldwijk: "In de klassen worden heel wat krachttermen gebruikt. Kinderen nemen woorden over van de televisie, of ze pikken iets op het sportveld op. Als je uitlegt wat de woorden betekenen, schrikken ze vaak".
* B. Van de Vegte, directeur roomskatholieke basisschool De Wilgenburg in Zwolle: "Het is goed als kinderen zich bewuster worden van hun taalgebruik. Vloeken is hier op school niet toegestaan, maar toch gebeurt het wel af en toe. Kinderen van een jaar of vijf vloeken al. Ze nemen het over op straat of van tv. Ook ouders moeten bewust gemaakt worden van het feit dat ze te pas en te onpas vloeken".

Diskette meet zelfbeheersing

Als aanvulling op de leskrant verscheen een diskette met een zg. Papegaaien-meter. Met de diskette kunnen kinderen op basisscholen achter hun computer nagaan in hoeverre ze zich als een papegaai gedragen. De diskette bevat per-soonlijke vragen, zoals: Je hoort iemand keihard vloeken op het schoolplein. Wat doe jij? Daarnaast worden gewetensvragen gesteld bij herkenbare situaties waarin vaak lelijke woorden ontglippen. Bijvoorbeeld: Stel: je trapt in de honden-poep. Hoe reageer jij?
De antwoorden vormen een score die aangeeft in hoeverre de leerling in staat is op zijn of haar woorden te letten. Voor basisscholen is de diskette gratis ver-krijgbaar. Anderen betalen ¦ 3,95 per stuk (inclusief verzendkosten). De Papegaaien-meter draait op MS-Dos computers waarop Windows 3.1 of hoger is geïnstalleerd.

Deel: ' Scholen blij met leskrant over schuttingtaal '
Lees ook