Scholen en gemeenten werken samen om kansen van jongeren te vergroten

PersBERICHT

Denekamp, Tubbergen, 23 september 2016

Scholen en gemeenten werken samen om kansen van jongeren te vergroten

Vandaag hebben bestuurslid Trudy Vos (ROC van Twente) en wethouder Eelco Eerenberg (gemeente Enschede) het regionaal programma 2017-2020 ondertekend voor de aanpak van voortijdig schoolverlaten in Twente. In dit programma slaan alle V(S)O en MBO scholen en de Twentse gemeenten de handen ineen om jongeren van 12 tot 23 jaar zonder diploma (van minimaal mbo-2) goed te begeleiden, om hun kansen op zelfstandig deelname aan de samenleving te vergroten. Ook de gemeenten Tubbergen en Dinkelland maken hier onderdeel van uit en geven uitvoering aan dit programma.

In het programma staat hoe de partners in Twente jongeren begeleiden van de ene school naar de andere, op school, van school naar werk, tijdens het werk, of voor het geval ze uitvallen. Ook staat beschreven hoe de regio alle jongeren van 12 tot 23 jaar in beeld houdt.

Omdat elke jongere een belofte is voor de toekomst heet dit programma “De Twentse Belofte”.

De minister van Onderwijs stelt geld en gegevens beschikbaar voor zo’n regionaal programma voor alle jongeren in een kwetsbare positie t.o.v. de arbeidsmarkt. Vóór 1 oktober 2016 moet het regionaal programma met aanvraag voor financiering aan de minister worden aangeboden. Het programma bundelt regionale afspraken die er al zijn: afspraken over de schoolverlaters van praktijkonderwijs en speciaal onderwijs, passend onderwijs voor jongeren met behoefte aan ondersteuning, afspraken ter bestrijding van jeugdwerkloosheid.

Twente doet het al goed in de aanpak van voortijdig schoolverlaten. Vanaf de start van de aanpak in de regio is het aantal vsv-ers met 50% teruggebracht. We horen daarmee tot de topregio’s in Nederland. Dit programma draagt zijn steentje bij aan een nog betere aanpak.

Deel: ' Scholen en gemeenten werken samen om kansen van jongeren te vergroten '
Lees ook