Ingezonden persbericht


PERSCONFERENTIE
Scholengroep Brussel (gemeenschapsonderwijs) start nieuw project Meertalig Onderwijs

De Scholengroep Brussel van het Gemeenschapsonderwijs start in vier scholen (twee in het basisonderwijs en twee in het secundair onderwijs) met een uniek project rond meertaligheid.

Basisonderwijs
In de twee deelnemende basisscholen worden vakdomeinen gedeeltelijk in het Nederlands en het Frans aangeboden, bijvoorbeeld plastische opvoeding, lichamelijke opvoeding en wiskunde.

Secundair onderwijs
In het eerste jaar van het middelbaar onderwijs bieden wij speciale pakketten aan. Die ondersteunen Franstalige leerlingen om de lessen in het Nederlands beter te kunnen volgen. Gelijktijdig krijgen Nederlandstalige kinderen extra-ondersteuning voor het aanleren van het Frans.

Ondersteuning - Doelstelling
Professor Piet Van de Craen van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) - (departement Germaanse Talen faculteit Letteren en Wijsbegeerte) - begeleidt het project. Het heeft als doel de Franstalige leerlingen vlotter te integreren in het Nederlandstalig onderwijs. Anderzijds stimuleert het de ontwikkeling van Nederlandstaligen in een overwegend Franstalige leefomgeving buiten de school.

Achtergrond
Steeds meer Franstalige ouders kiezen voor Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Zo willen ze hun kinderen meer kansen bieden. De gestage groei van het Nederlandstalig onderwijs brengt echter met zich mee dat het aandeel van leerlingen uit homogeen Nederlandstalige huisgezinnen in een aantal scholen relatief sterk gedaald is. In de Europese hoofdstad Brussel betekenen deze meertalige populatie en de meertalige vorming van het Nederlandstalig onderwijs een pluspunt. Afgestudeerden ervaren meertalig onderwijs met Nederlands als basis als een surplus bij de voorbereiding van een loopbaan. Om zo'n kwaliteitslabel verder uit te bouwen, werd dit project in de steigers gezet.

Scholen
Deelnemende scholen zijn:
Basisonderwijs : -BSGO Latinis Schaarbeek
-BSGO 't Regenboogje Etterbeek Secundair onderwijs: -KA Emanuel Hiel Schaarbeek
-KTA Jette
Persconferentie
Tijdens een persconferentie op woensdag 12 september lichten wij dit unieke project toe . Meer inlichtingen hierover vindt u op de volgende bladzijde.

Inlichtingen
Jacky Goris (algemeen directeur) of Marc Maes (coördinator Boco) Scholengroep Brussel
Tel.: 02-727 06 79
Fax: 02- 702 30 60
e-mail: sgr8.boco@rago.be
internet: https://www.bocobrussel.be

UITNODIGING

U wordt vriendelijk uitgenodigd op de persconferentie betreffende Meertalig Onderwijs in scholengroep Brussel:

Plaats: Victor Hortaschool (Algemeen directoraat Scholengroep Brussel) Oudstijderslaan 200 (zijarm!)
1140 Evere
U vindt een reisweg als bijlage

Datum - uur: Woensdag 12 september 2001 om 11 uur

Programma: -Toelichting bij het initiatief.
De heer Jacky Goris - algemeen directeur Scholengroep Brussel


-Theoretische omlijsting van het project De heer Piet Van de Craen - Professor Germaanse Talen VUB


-Ervaringen over de concrete toepassing in de scholen:
-mevrouw Gerda Calders, directrice
-mevrouw Nancy Nuyts, directrice
-mevrouw Rita De Boeck, pedagogisch adviseur
-mevrouw Frieda Cauwels, directrice
-de heer Werner Schrauwen, coördinator Nascholingscentrum Brussel.

-Rondvraag

Na de persconferentie wordt u een lunch aangeboden.

Gelieve uw aanwezigheid en uw deelname aan de lunch vooraf te melden aan: BOCO vzw
Tel.:02-727 06 79
Fax: 02-702 30 60
e-mail: sgr8.boco@rago.be

Met vriendelijke groeten
Jacky Goris
algemeen directeur
Scholengroep Brussel

REISWEG NAAR DE VICTOR HORTASCHOOL/SCHOLENGROEP BRUSSEL

Met de wagen:
Vanop de Ring: afrit 2 Evere (= Leopold III-laan) tot aan Securex/Maxi-GB/Delhaize. Links inslaan tussen deze twee grootwarenhuizen en doorrijden tot aan de Oudstrijderslaan. Rechts afslaan en doorrijden tot aan het tweede (grotere) rondpunt. Daar rechtsomkeer maken en de inham rechts inslaan. De Victor Hortaschool ligt op het einde van deze inham (eenrichtingsverkeer !). Vanuit het Centrum of de E40 (Oost) via het Meiserplein op de Lambertmontlaan rechts voorsorteren en de Leopold III-laan inslaan (eerste afslag na de Leuvensesteenweg: wegwijzers naar Ring en Brussel Nationaal)). Aan de Delhaize/Maxi-GB rechts inslaan en de reisweg vervolgen zoals hierboven aangegeven. Met de trein:
Treinlijn 26 (Halle/Etterbeek-Vilvoorde/Mechelen), halte Evere. U wandelt vanop de brug via Delhaize/GB-Maxi rechtuit, steekt dan de Oudstrijderslaan over en vervolgt uw weg naar rechts. De school ligt aan een zijarm van deze laan. (Ongeveer 12 minuutjes wandelen). Let wel: deze trein rijdt soms onregelmatig en nooit 's avonds of tijdens het weekend ! Met de bus:
Vanuit De Brouckère, Centraal Station of Madou neemt u bus 66 richting Begraafplaats van Brussel. U stapt af aan de halte Vrije Tijd/Loisirs. U steekt de laan over en wandelt in de richting van de bus tot u de school aan een zijarm vindt. Al naargelang de verkeersdrukte een klein of ruim halfuur reistijd. Vanuit Hertog, Troon, Luxemburg of Schuman neemt u bus 21 richting Nato of Leekaerts tot aan halte Vrije Tijd. In de omgekeerde richting van de bus wandelt u verder langs de laan tot aan de school aan een zijarm. Voor wie in Brussel Oost woont (metro Roodebeek) kan bus 45 soelaas bieden. Halte Dunant en eventjes verder wandelen in de richting van de bus.

Zoekwoorden:

Deel: ' Scholengroep Brussel start project Meertalig onderwijs '
Lees ook