Gemeente Hilversum


Scholieren kunnen gratis kennismaken met sporten
7 september 1999

De jeugd doet steeds minder aan sport. Dat blijkt uit onderzoek. Ook blijkt dat kinderen die op jonge leeftijd met sport in aanraking komen, die sport blijven doen of dat ze die sport later gemakkelijk opnieuw gaan beoefenen. Het sportbeleid van de gemeente is erop gericht om zoveel mogelijk jongeren aan sportbeoefening te laten deelnemen. Daarom heeft de gemeente ook dit jaar weer samen met de scholen en de plaatselijke sportverenigingen of sportscholen het project Sportstimulering opgezet.

In het kader van dit project kunnen leerlingen van groep 6, 7 en 8 van de basisscholen en scholieren van het voortgezet onderwijs gratis kenismaken met verschillende takken van sport. In het verleden namen honderden scholieren deel aan de Sportstimulering.

Dit najaar worden de volgende sporten aangeboden: american football, handbal, handboogschieten, hockey, voetbal voor jongens en meisjes, skeeleren/inline skaten, tennis, volleybal en wedstrijdzwemmen. Voor de leerlingen van het voortgezet onderwijs staan ook nog op het programma: aerobics, fitness, jiu-jitsu, streetjam en zelfverdediging voor meisjes.

Alle informatie staat in een blauwe folder voor de basischolen en een groene folder voor het voortgezet onderwijs. De boekjes worden dezer dagen verspreid op alle scholen in Hilversum.

Liesbeth Korting (tel: 629 28 68) en Ria Bollebakker (629 28 56) geven desgewenst nadere inlichtingen.

Deel: ' Scholieren H'sum kunnen gratis kennismaken met sporten '
Lees ook