Provincie Utrecht


Persbericht
02 februari 1999

Winnaar krijgt 5000 gulden voor project
SCHOLIEREN SPELEN VOOR ÉÉN DAG PROVINCIALE STATEN

Donderdag 11 februari organiseert de provincie Utrecht in samenwerking met het Instituut voor Publiek en Politiek een scholierenparlement. Commissaris van de Koningin mr. B Staal opent het parlement en gedeputeerde mr. J.G.J. Kamp leidt de uiteindelijke Statenvergadering. Daarnaast zullen leden van Provinciale Staten de leerlingen met raad en daad bijstaan.

Doel van de dag is om de taken en rollen van de provincie onder het voetlicht te brengen. Dit gebeurt aan de hand van een concreet voorbeeld. De scholieren moeten zelf een project bedenken op het gebied van Cultuur en Cultureel Erfgoed. Randvoorwaarde daarbij is dat het project niet meer dan 5000 gulden kost. >De leerlingen moeten dit project zo goed mogelijk onderbouwen en verdedigen. Het winnende project wordt door de provincie uitgevoerd.

De deelnemende scholen zijn:

* Anna van Rijn College, Nieuwegein

* Bonifatius College, Utrecht

* De Bruijne College, Utrecht

* College de Klop, Utrecht

* Niftarlake, Maarssen

* Revius College Doorn

* Stedelijk Gymnasium, Utrecht

Daarnaast zullen Statenleden uit de volgende partijen de scholieren ondersteunen:

* - VVD

* - CDA

* - PvdA

* - D66

* - GL

* - RPF/GPV

* - AOV

* - SP

(Voor informatie: Walter Sans actueel@prvutr.nl 030 - 258 31 69/ 030 258 24 34)

Deel: ' Scholieren spelen voor een dag provinciale staten '
Lees ook