Gemeente Kesteren


Nieuws

Jeugd, verkeer en vakantie rbc 17 jul 2002
Dat er op de scholen hard is gewerkt, lijdt geen enkele twijfel: we attenderen de lezers graag op de Waterdichten die elders op deze gemeentepagina staan en we zijn blij met het meedenken over de verkeersveiligheid in onze gemeente.

In het afgelopen schooljaar heeft 3VO via de Jeugd VerkeersKranten een actie ´Felgekleurd´ op touw gezet die er op is gericht de verkeersveiligheid binnen kernen te verbeteren. Groep 7 van ´Het Kompas´ (na de vakantie dus groep 8) droeg suggesties aan voor een meer veilige omgeving van de Nedereindsestraat. Zij begeleidden dit met fraaie tekeningen zoals hierboven met twee voorbeelden blijkt.
De gemeente neemt deze suggesties mee in het verkeersveiligheidsplan dat in de maak is. Voor de herindeling was er voor twee gemeenten al een dergelijk plan. Nu wordt gewerkt aan iets dat de gehele gemeente omvat.

Deel: ' Scholieren suggesties voor veiliger Nedereindsestraat, Kesteren '
Lees ook