Ingezonden persbericht


Persbericht
Achtkarspelen, 17 februari 2011

Scholieren maken natuurgebieden schoon, voor het begin van de lente!

Boswachter Jeffrey Huizenga is erg blij met de inzet van de scholieren uit Surhuisterveen! Dankzij hun inspanningen zijn twee natuurgebieden weer een stuk schoner. Gewapend met afvalgrijpers en vuilniszakken gingen leerlingen van O.S.G. Singelland en Het Lauwerscollege het zwerfafval te lijf.

In het Miedengebied bij Rohel werd aardig wat afval opgehaald. Vooral langs de sloten was veel troep te vinden. Voor de weidevogels die dit gebied binnenkort weer bezoeken is het belangrijk dat er geen zwerfvuil ligt. Een andere groep leerlingen was ondertussen bezig om een takkenril op te bouwen van gesnoeide wilgentakken. Deze takkenril vormt een mooie schuilplaats voor allerlei dieren.

Rondom het Hossebos in Drogeham viel nog veel meer eer te behalen. Vooral langs de steigertjes bij het kanaal was het een behoorlijke rommel. Ook uit het bos zelf kwamen de meest vreemde voorwerpen. De leerlingen werden zich goed bewust van de rommel die mensen achterlaten als ze ergens recreëren. Veel zwerfafval heeft jaren nodig voordat het vergaat en sommige dingen, bijvoorbeeld aluminium van frisdrankblikjes, vergaan helemaal nooit. Dieren, maar ook kleine kinderen kunnen zich hieraan verwonden of ziek worden. Bovendien staat het niet mooi.

De actie was opgezet door Natuur- en Milieueducatie van de gemeente Achtkarspelen en Staatsbosbeheer, in het kader van de maatschappelijke stage. De leerlingen stonden erg positief tegenover de actie. Dankzij de inleiding van de boswachter, was het niet alleen rommel opruimen, maar ook een dagje werken in de natuur.

Deel: ' Scholieren uit Surhuisterveen maken natuurgebieden schoon '
Lees ook