Scholieren vertellen over hun ervaringen met veteranen in de klas


Veteranen en jongeren in debat op derde Nederlandse Veteranendag 29-06-2007

DEN HAAG, 20070626 -- Ruim 200 kinderen die hebben deelgenomen aan het SLO-scholenproject 'Praat eens met een veteraan' zijn vrijdag present op de derde Nederlandse Veteranendag in Den Haag. Twee leerlingen, Michelle Hagenbeek (Bonhoeffer College, Enschede) en Philine van Vliet (Jenaplanschool De Korf, Apeldoorn) geven een korte toespraak in de Ridderzaal over hun ervaringen met veteranen in de klas. Zij vormen onderdeel van een groep van 40 leerlingen die de officile bijeenkomst in de Ridderzaal bijwonen (zie de namen van alle deelnemende scholen onderaan dit persbericht).

Daarnaast komen er vrijdag een aantal veteranen naar de de SLO-scholentent op het Malieveld, waar zij met leerlingen in gesprek gaan over hun ervaringen (10.45-11.15 uur; 13.00-13.30 uur en 15.30-16.00 uur). Ook is er een debat tussen veteranen en scholieren over vrede en veiligheid (14.00-14.30 uur). Doel van de Veteranendag is om waardering en erkenning tot uitdrukking te brengen voor de ruim 140.000 Nederlandse militairen die overal ter wereld zijn ingezet.

SLO, nationaal expertisecentrum voor leerplanontwikkeling, organiseert in samenwerking met het Nederlands Veteranen Instituut ontmoetingen tussen oude en jonge militaire veteranen en leerlingen in het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs (10 tot 15 jaar). Als voorbereiding op deze ontmoetingen konden leerlingen een debattraining volgen en in discussie gaan met veteranen.

Speciaal opgeleide ex-militairen komen op scholen hun verhaal vertellen. Daarbij komen er vragen aan de orde als: om welke conflicten ging het, wat is het doel van een vredesmissie, hoe is het om aan een missie deel te nemen, wat gebeurde er na thuiskomst. Op die manier ontstaat spannend onderwijs, waarbij kinderen uitgedaagd worden na te denken over thema's als vrede en veiligheid, moed en wanhoop, vriendschap en vertrouwen, plichtsbesef en eigen verantwoordelijkheid.

De deelnemende scholen aan de Veteranendag zijn:
Bonhoeffer College, (Enschede), OBS Het Pallet (Hattem), CBS De Maatjes (Scherpenzeel), Banisschool (Rijssen), Jenaplanschool De Korf (Apeldoorn), KBS Maringaarde (Gorinchem), St. Bernardusschool (Joppe).


Deel: ' Scholieren vertellen over hun ervaringen met veteranen in de klas '
Lees ook