Anti Racisme Informatie Centrum

Nieuws

Scholieren weren, mag dat dan wel?

Naar aanleiding van de aangifte van het LBR tegen winkeliers komen er veel reacties binnen. Onder andere van mensen die vragen waarom er niet wordt opgetreden tegen winkeliers die maatregelen nemen tegen scholieren. Onderstaand een korte toelichting van een LBR-juriste.

Het LBR heeft bij de politie aangifte gedaan van discriminatie op grond van het feit dat winkeliers in Wapenveld asielzoekers (deels) weren uit hun zaak door te zeggen dat er niet meer dan één tegelijk binnen mag komen. Als reden geven zij op dat zij diefstal willen voorkomen.
Het onderscheid dat de winkeliers op deze manier maken, is volgens internationale en nationale wetgeving verboden: deze regels geven aan dat er niet mag worden gediscrimineerd op grond van ras, en de Hoge Raad heeft twee jaar geleden uitgemaakt dat asielzoekers vallen onder het begrip ras.

Er zijn ook andere discriminatiegronden, zoals godsdienst en hetero- of homoseksuele gerichtheid. Ook wanneer men op deze gronden gediscrimineerd wordt kan men dus een beroep doen op de wet.

Er zijn geen voorzieningen getroffen voor situaties waarin men het gevoel heeft dat discriminatie plaatsvindt op basis van bijvoorbeeld beroep of op basis van het feit dat men scholier of student is. Ook leeftijd en handicap zijn nog niet beschermd, hoewel er wel wetsvoorstellen zijn die dit willen bereiken. Hoewel het dus in al deze gevallen om discriminatie kan gaan, zijn er op het ogenblik geen juridische mogelijkheden hier tegenin te gaan, hoezeer dit ook wenselijk zou zijn.

Deel: ' Scholieren weren uit de winkel '
Lees ook