TuinbouwNet


Scholing biedt oplossing voor personeelsprobleem

Wanneer er niets gebeurt, zal er binnen een paar jaar een personeelstekort in de tuinbouw ontstaan. Problemen kunnen echter worden voorkomen door scholing en imago-verbetering van de branche. Het stimuleren van scholing is noodzakelijk om de huidige werknemers te behouden en de instroom van nieuwe medewerkers te verbeteren. Deze aanbevelingen komen voort uit een arbeidsmarktonderzoek dat het Productschap Tuinbouw (PT) liet uitvoeren.

Uit het onderzoek van het PT blijkt dat de arbeidsbehoefte in de tuinbouw groeit. Maar door demografische ontwikkelingen komen er steeds minder jongeren op de arbeidsmarkt. Bovendien neemt de belangstelling voor het agrarisch onderwijs af. De sector wijt dat vooral aan een negatief imago van de branche. De mensen die al in de tuinbouw werken, blijken wel gemotiveerd te zijn voor scholing.

Een van de oplossingen is dan ook het opleiden van het eigen personeel. Scholing zorgt voor een sterkere binding met het bedrijf en betere prestaties van werknemers. Ongeschoold personeel kan door opleiding doorgroeien naar geschoolde functies.

Het PT wil de sector ondersteunen bij het formuleren van een beter scholingsbeleid. Er zal daarvoor een standaard stappenplan worden opgesteld. Met behulp van dit stappenplan kan een bedrijf per functie de scholingsbehoefte in kaart brengen en aanpakken.

Verder moet de aantrekkingskracht van de tuinbouwsector als werkgever groter worden. Om dit te bereiken moeten jongeren meer worden gestimuleerd te kiezen voor het agrarisch onderwijs. Bij de voorlichting voor de opleidingen hoort ook een uitleg over de aantrekkelijke banen die in het verschiet liggen na het afstuderen. Een intensiever contact met de onderwijsinstellingen zorgt ervoor dat ook schoolverlaters behouden blijven voor de tuinbouw.

Met name bij de primaire sector vormt het imago een belemmering bij het werven van nieuwe medewerkers. Het PT zal dit aspect naar voren brengen in de verschillende PR-campagnes die in de branche lopen.

Het is voor het eerst dat dit onderzoek op zo’n grote schaal is uitgevoerd in de tuinbouw. De monitor wordt voortaan regelmatig herhaald. Hiermee kunnen vraag en aanbod van arbeid beter op elkaar worden afgestemd.

Deel: ' Scholing biedt oplossing voor personeelsprobleem tuinbouw '
Lees ook