Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Scholing tegen gereduceerd tarief bij Centrum Vakopleiding

De Stichting Centrum Vakopleiding heeft de mogelijkheid om in 2002 tegen gereduceerd tarief scholing te bieden aan gemeenten of reïntegratiebedrijven. Het gaat om scholing voor moeilijk plaatsbare werkzoekenden. Dit kan doordat het ministerie van SZW voor het jaar 2002 een subsidie heeft verleend aan Centrum Vakopleiding.

Deze zal worden ingezet om praktijkscholing te verzorgen voor werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hierdoor hoeft Centrum Vakopleiding de kosten slechts gedeeltelijk door te berekenen aan zijn klanten. Het is daarom verstandig om met reïntegratiebedrijven goede afspraken te maken over de inkoop en/of verrekening van scholing van uw cliënten. Ook wanneer u als gemeente zelf scholing inkoopt is het verstandig om u te informeren over de scholingsmogelijkheden van Centrum Vakopleiding.

De subsidie aan Centrum Vakopleiding heeft een tijdelijk karakter. Dit betekent dat over enkele jaren gemeenten (en het UWV) te maken zullen krijgen met ongesubsidieerde scholingstarieven. Overigens zullen de middelen, die door de afbouw van subsidie vrijkomen, aan gemeenten en het UWV beschikbaar gesteld worden. Het ministerie schakelt om van aanbodgerichte naar vraaggerichte financiering van scholing. Dit vloeit voort uit de herstructurering van de uitvoering van de sociale zekerheid (SUWI-operatie).

Centrum Vakopleiding richt zijn scholing vooral op het vergroten van de arbeidsmarktkansen van werkzoekenden. De scholing wordt dan ook vaak ingezet als onderdeel van een reïntegratietraject. Het gaat om praktijkgerichte scholing met een hoge mate van individueel maatwerk en frequente instroommomenten.

Meer informatie vindt u bij de Stichting Centrum Vakopleiding (telefoon 030 2487815 of op www.centrumvakopleiding.nl of bij de Servicelijn.Deel: ' Scholing tegen gereduceerd tarief bij Centrum Vakopleiding '
Lees ook