Gemeente Borsele


Heinkenszand, 2 oktober 2001

School Adoptie Plan

Dit jaar draait in de gemeente Borsele het School Adoptie Plan op 10 basisscholen in de kernen Borssele, `s-Gravenpolder, Heinkenszand en Nieuwdorp. De politie verzorgt dit schooljaar 6 lessen. Daarnaast bezoeken bureau Halt, de brandweer, Connexxion en de gemeente de scholen elk 1 maal.

Het doel van het project is de contacten tussen enerzijds de jeugd en anderzijds de politie en diverse andere instanties te versterken. De achterliggende gedachte bij deze aanpak is dat hierdoor de mentaliteit bij de jongeren verbetert en dat met name overlast en vandalisme op deze manier preventief worden aangepakt.

In de maand oktober vinden de gemeentelessen plaats. Vorig jaar nam burgemeester Mandos deze lessen voor zijn rekening, maar in verband met het groeiend aantal deelnemende scholen levert dit jaar het volledige college een bijdrage. Invalshoek bij de gemeenteles is dit jaar vandalisme, zowel in z'n algemeenheid als toegespitst op de Borselse situatie.

Wethouder Vollaard bijt op 3 oktober het spits af in Nieuwdorp, waar hij de beide scholen bezoekt. Daarnaast verzorgt hij op 24 oktober een les op de Jan van Schengenschool in Heinkenszand.

Wethouder Van Opdorp geeft op 24 oktober les op De Linden en De Rank in `s-Gravenpolder. Wethouder Tollenaar bezoekt in de kern Borssele de Franck van Borsseleschool en de ds. Kerstenschool op respectievelijk 24 en 31 oktober. Burgemeester Mandos gaat op 10 oktober naar De Wegwijzer en De Reiger in Heinkenszand. Op 24 oktober is hij aanwezig op de Koningin Julianaschool in `s-Gravenpolder.

Deel: ' School Adoptie Plan gemeente Borsele '
Lees ook