‘School is de plek voor het signaleren van kindermishandeling’


Nieuwe onderwijseditie TKM:

Driebergen, 20141128 -- De zorgcoördinator heeft een centrale rol in de veiligheid van leerlingen. Zij kunnen er voor zorgen dat de school tijdig signalen oppakt als een kind bijvoorbeeld thuis verwaarloosd wordt, worstelt met de vechtscheiding van zijn ouders of op school gepest wordt. Om deze essentiële rol goed te vervullen, is een geïmplementeerde Meldcode een begin. Maar er is meer nodig, zegt zorgcoördinator Gerrit Witteveen in de nieuwste onderwijseditie van Tijdschrift over kindermishandeling en huiselijk geweld (TKM).

Witteveen, één van de initiatiefnemers van de beroepscode voor zorgcoördinatoren, ziet de school als dé plek waar je het beste signaleert dat een kind onveilig opgroeit. Kinderen komen er immers dag in dag uit. En: als een leerling zich niet veilig voelt, thuis of op school, kan het ook niet optimaal zijn talenten ontwikkelen.

Signalen herkennen

Naast de zorgcoördinator zijn mentoren dan ook de aangewezen personen om problemen bij leerlingen te signaleren. Zij en docenten moeten dan wel signalen herkennen. Witteveen in TKM: ‘Sommige docenten zijn terughoudend, anderen hebben weer de neiging om te veel zelf te doen. Signaleren is makkelijker gezegd dan gedaan; het is een proces. En er is meer nodig dan de invoering van een Meldcode om het thema levend te houden en scholing helpt daarbij.’

In deze nieuwe TKM lees je dan ook alles over achtergronden van onveiligheid en wat je als onderwijsprofessional kunt doen. Ook kun je in deze TKM demo’s bekijken van de online cursussen die Augeo voor onderwijsprofessionals ontwikkelde.

Onderwerpen in de nieuwste onderwijsspecial van TKM:
  • Zorgcoördinator Gerrit Witteveen: ‘Alleen een meldcode is niet genoeg’. Lees…
  • Vormen van onveiligheid: thuis en in de klas. Lees…
  • ‘Mijn leraar had uiteindelijk door dat er wat aan de hand was’, Anouchka werd thuis mishandeld. Lees…
  • ‘We moeten investeren in jongeren; kijk niet alleen naar de cijfers’. Een interview met Ingrado-voorzitter Carry Roozemond. Lees…
  • 7 langetermijngevolgen van traumatische jeugdervaringen. Lees…
  • De conciërge: voor facilitaire én emotionele zaken, interview met conciërge Arno. Lees…
  • Scholen na Over de Streep: ‘Zo’n dag laat zien hoe kwetsbaar en dapper jongeren zijn.’ Lees…
  • VO-raad-voorzitter Paul Rosenmöller: ‘Alleen in een veilige setting kun je je talenten ontwikkelen.’ Lees…
  • Vader Peter: ‘Nu snap ik dat slaan niet door de beugel kan’. Lees…
Lees online Tijdschrift over kindermishandeling en huiselijk geweld (TKM) gratis via: www.augeomagazine.nl.Noot voor redacties:

Deel: ' ‘School is de plek voor het signaleren van kindermishandeling’ '
Lees ook