Anti Racisme Informatie Centrum


School Zonder Racisme

School Zonder Racisme naar ARiC

Het project School Zonder Racisme heeft een nieuw tehuis gevonden. Het project is sinds kort officieel ondergebracht bij het ARiC.

School Zonder Racisme werd ooit bedacht en opgezet in België. Daar komt ook de naam vandaan. Het project werd met succes in Nederland geïntroduceerd en tientallen scholen hebben een bordje: School Zonder Racisme naast de deur gespijkerd gekregen. Inmiddels is het project ook bezig zich over Europa te verspreiden. Er zijn al vestigingen in Duitsland, Zwitserland en Ierland.

De werking van het project School Zonder Racisme is heel eenvoudig. Wanneer meer dan 70% van de bevolking van een school vindt dat racisme niet thuishoort op die school, dan kan dat kenbaar worden gemaakt door het ondertekenen van een verklaring. In die verklaring staat niet alleen waar men tegen is, maar ook waar men voor is. Bovendien noemt de verklaring enkele verplichtingen die men op zich neemt om de school vrij van racisme te houden.

Wanneer de verklaring door het vereiste aantal mensen is ondertekend, krijgt de school het predikaat School Zonder Racisme èn het bijbehorende bordje naast de deur. De school is verplicht racistische organisaties en propaganda van de school te weren. Ook moet de school jaarlijks initiatieven ontplooien tégen racisme en discriminatie, en vóór multicultureel samenleven. Met name deze laatste verplichting moet ervoor zorgen dat de keuze voor een School Zonder Racisme jaarlijks wordt onderstreept. Het bordje School Zonder Racisme moet een vlag zijn, die de lading blijvend dekt . . .

Twee handen op één buik

School Zonder Racisme en het ARiC; dat zijn twee handen op één buik!

Veel onderwijsinstellingen in heel Nederland waren toch al kind aan huis of op zn minst vaste bezoeker of afnemer bij het ARiC. Nu kan ook de verbinding met het project School Zonder Racisme in één vloeiende beweging worden gelegd.

Door School Zonder Racisme aan het ARiC te koppelen, lift het project automatisch mee met de aanpak, de mogelijkheden en de middelen van het ARiC:

* De beschikking over het uitgebreide documentatiecentrum van het ARiC.

* Een automatisch abonnement op de poster-muurkrant Zebra, met goed nieuws over multicultureel Nederland.

* Toegang tot beoordelingen van - en adviezen over (les-)materiaal van het onderwijspanel van het ARiC.

* Actuele informatie over School Zonder Racisme rechtstreeks beschikbaar via de ARiC-website.

Daarnaast zijn er nog enkele, speciaal op School Zonder Racisme toegespitste voornemens, voor de nabije toekomst:
* Samenwerking met lokale en regionale instellingen, met de bedoeling om plaatselijke en/of regionale steunpunten tot ontwikkeling te brengen.

* Het organiseren van (studie-)bijeenkomsten, bestemd voor leerlingen èn docenten die te maken hebben of willen krijgen met School Zonder Racisme.

Eerst dit . . . dan dat

Voordat alle wensen en plannen in uitvoering kunnen worden genomen, moeten enkele voorwaarden nog worden vervuld.

Met de meeste spoed is het ARiC op dit moment op zoek naar een project-leider voor School Zonder Racisme. Dat is één. Het ligt in de bedoeling dat deze medewerker uiterlijk per 1 maart 1999 bij het ARiC in dienst treedt.

In de tussentijd wordt er gewerkt aan de vervaardiging van een uitgebreide informatie-brochure over doel, werkwijze en gang van zaken bij het project School Zonder Racisme. Dat is twee. Zodra deze brochure klaar is, krijgen alle belanghebbenden en belangstellenden er een exemplaar van toegestuurd.

Natuurlijk mag iedereen die dat wil met het ARiC contact opnemen over School Zonder Racisme. Op dit moment kan echter nog niet worden gegarandeerd dat alle vragen om actie ook direct kunnen worden beantwoord. Soms kan een reactie even op zich laten wachten, waarvoor excuses. Maar . . . iedereen bij het ARiC zal zijn/haar uiterste best doen alles zo goed mogelijk af te handelen. Dat is drie . . . bij deze beloofd!

Email. aric@wirehub.nl

Deel: ' School zonder Racisme ondergebracht bij het ARiC '
Lees ook