Schoolbesturen primair onderwijs en Pabo’s tekenen convenant


AMSTERDAM, 20121002 -- De kwaliteit van ons primair onderwijs wordt bepaald door de kwaliteit van de leraar voor de klas. Een open deur wellicht, maar het gaat niet vanzelf. Het vergt onder andere een goede opleiding en goed personeelsbeleid.

De schoolbesturen in Amsterdam en de Pabo’s in deze stad (de HVA, de Ipabo en de Universitaire Pabo) slaan de handen ineen. Een zo groot mogelijke startbekwaamheid bij de afgestudeerde leraar, met een beroepsopleiding die de Amsterdamse praktijk goed kent. Een zo groot mogelijke startbekwaamheid doordat de schoolbesturen voldoende en kwalitatief goede stageplekken beschikbaar stellen. En tenslotte het besef bij opleiding en werkgevers dat de opleiding niet wordt afgerond met een Pabo-diploma, maar wordt voortgezet in de eerste jaren werken als startende leraar. 

Met het tekenen van een convenant geven het Breed Bestuurlijk Overleg (de gezamenlijke besturen voor primair onderwijs), de Pabo Hogeschool van Amsterdam, de Ipabo en de Universitaire Pabo een nieuwe impuls aan de aansluiting tussen theorie en praktijk. 

Het convenant wordt woensdag 3 oktober om 14.30 uur getekend in bijzijn van de Amsterdamse schoolbesturen en vertegenwoordigers van de Pabo’s. Gestart wordt met een korte toelichting op het convenant. Adres: kantoor Openbaar Onderwijs aan de Amstel (OOadA), Ruysdaelkade 215 (1eetage), 1072 AW  Amsterdam.


Deel: ' Schoolbesturen primair onderwijs en Pabo’s tekenen convenant '
Lees ook