Gemeente Almere

Persbericht 242.1

23 september 1999

SCHOOLBRUG WORDT GESLOOPT

De schoolbrug over de Marktgracht, die de verbinding vormt tussen de Meergronden en de achterzijde van Corrosia nabij de ingang van het ouderencentrum, wordt binnenkort verwijderd.

Dit voorjaar is besloten de brug te slopen. De voornaamste reden daarvoor is een betere toegang te creëren naar het ouderencentrum in Corrosia. Door uitbreiding van de Meergronden en mede als gevolg daarvan het opheffen van een deel van de fietsroute langs de school is een half jaar geleden al een nieuwe verbinding aangebracht over de Markgracht.

De werkzaamheden beginnen in week 39. Het verwijderen van de brug en het herstellen van de kademuren zal ongeveer zeven weken in beslag nemen. Het winkelend publiek zal geen hinder ondervinden van het verwijderen van de schoolbrug.


bron: Afdeling communicatie, Gemeente Almere

Deel: ' Schoolbrug Almere wordt gesloopt '
Lees ook