AVR BEDRIJVEN

Schoonmaak actie Kilimanjaro

Eerste Nederlanders met hete luchtballon over Kilimanjaro. Schoonmaak actie Kilimanjaro.

Opvallend is dat door de 30.000 toeristen, die jaarlijks de Kilimanjaro beklimmen, een extreme hoeveelheid afval wordt achtergelaten. Dit groeiende probleem was de prikkel voor Karel Abbenes, een enthousiast en ervaren ballonvaarder, om als eerste Nederlands team de Kilimanjaro met een hetelucht ballon over te steken met een duidelijk doel als motief. De positieve inbreng van de oversteek komt dan ook de Kilimanjaro zeer ten goede.

Ter voorbereiding bezocht Abbenes in 2002 de Kilimanjaro, de hoogste berg van Afrika (bijna 20.000ft of 6000 meter), tevens de hoogste vrijstaande berg ter wereld.

Abbenes vond een lokale organisatie, JMT African Heart Expeditions, bereid om de voorgenomen actie te ondersteunen. Hij heeft een team samengesteld dat vertrekt van uit Arusha/Tanzania (een bekend startpunt van bijna alle safari's en expedities). JMT African Heart Expeditions organiseert safari's naar de mooiste natuurparken waaronder de Serengetti-, Tarangire- en Ngorogoro National Park en combineert op een verstandige manier toerisme en ecologie. Deze twee aspecten passen dan ook geheel bij het initiatief van Abbenes: Schoonmaak actie Kilimanjaro.

Zoals aangegeven, beginnen ieder jaar circa 30.000 mensen aan de beklimming van de Kilimanjaro. Vele van hen laten zonder na te denken allerlei vormen van afval achter tijdens de klim. Inmiddels neemt de berg afval astronomische vormen aan. Kilimanjaro National Park doet als organisatie haar uiterste best om met de beperkte voorhanden zijnde middelen, zoveel mogelijk afval af te voeren en te vernietigen. Gelukkig zijn inmiddels de voorschriften die men stelt aan het achterlaten van afval (en ook het gebruik van brandhout) aanzienlijk aangescherpt. Er is echter een grote achterstand in het opruimen van het door de toeristen achtergelaten afval. Dit probleem verdient aandacht en publiciteit.

Afval en milieuconcern AVR houdt zich in ons land bezig met vele elementen van verzamelen en verwerken van afval. Het beschreven initiatief kreeg meteen alle aandacht van AVR. Een gezamenlijk plan van aanpak, om een schoonmaak actie te organiseren waardoor de Kilimanjaro van haar toeristisch afval zou worden ontdaan, werd geboren.

Om daad bij woord te voegen, doneert AVR een maatgevend bedrag in de Schoonmaak actie Kilimanjaro . Abbenes en zijn team zullen toezien op de uitvoering van de opdracht waarvoor AVR heeft gedoneerd. Om de omvang van het probleem goed in beeld te krijgen zal het team in de week van 16 februari 2003 met een volumineuze heteluchtballon de Kilimanjaro oversteken en gedurende de overtocht de probleemgebieden in kaart brengen. De onderzoeksresultaten worden zullen zij aan het Kilimanjaro National Park rapporteren en hen assisteren bij de uitwerking van de Schoonmaak actie Kilimanjaro.

De ballonvaart is op zichzelf tevens uniek: de heersende temperatuurverschillen die overbrugd moeten worden, zijn aanzienlijk. Aan de grond is de temperatuur overdag plus 35gr Celsius en op 6,5 kilometer hoogte zal de temperatuur minus 20gr Celsius zijn! De afgelopen 15 jaar heeft Abbenes en zijn team veel ervaring opgedaan met 'high altitude flying' o.a. in de Alpen. Daar werd in januari van dit jaar ter voorbereiding op de Kilimanjaro oversteek, een hoogte bereikt per ballon van 21.000 ft (7.000 mtr.) Daarnaast heeft het team Duitsland, Italië, Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk, de USA, Ukraine, Slovenië ballon gevaren. Deze ervaringen zijn het team mede behulpzaam om de unieke oversteek en de uit te voeren werkzaamheden te realiseren.

Een van de problemen waarmee het team geconfronteerd gaat worden, is de toegankelijkheid. De wegen, met name aan de oostzijde, zijn moeilijk begaanbaar. Maar ook dit wordt gezien als een uitdaging. Voorts zijn de winden op grote hoogte onvoorspelbaar aangezien er in de verste verte geen meteorologische waarnemingsstations aanwezig zijn. Echter, met behulp van de KLM, die bijna iedere dag vluchten op Kilimanjaro Airport uitvoert, is een oplossing bedacht. Tijdens de daling van de vlucht van Amsterdam naar Kilimanjaro Airport, geeft de bemanning van de KLM de actuele (heersende) windrichting en -sterkte door. Tijdens het opstijgen van de KLM vlucht naar Dar es Salaam zal door de bemanning van de KLM wederom informatie worden verstrekt. De verstrekte informatie wordt gecombineerd met de plaatselijke meteorologische waarnemingen door het team, op basis waarvan de vlucht kan plaatsvinden.

De overtocht is gepland voor 18 februari of, afhankelijk van de weersomstandigheden, later in die week.

Het team bestaat uit 5 personen:
piloot en organisatie Karel Abbenes,
piloten Willem Hijink en Hein Brunings,
cameraman Erik van Halsema, fotograaf Marco Hijink.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Karel Abbenes, e- mail (abbenes@euronet.nl) of op 06-53 27 04 25.

Meer informatie over AVR vindt u op www.avr.nl
Met uw vragen kunt u ook terecht bij de woordvoerder van AVR Marjolein Boer 010-4007376 of 06-22 40 70 92

10 feb 03 16:13

Deel: ' Schoonmaak actie Kilimanjaro '
Lees ook