Gemeente Nieuwegein

Schoonmaakactie in Batau
Onder het motto ´de bezem door Batau!´ houden de wijknetwerken van Batau Noord en Zuid, de Stichting Welzijn Nieuwegein en de gemeente op zaterdag 15 september een schoonmaakactie in Batau Noord en Zuid. De bedoeling is om met zoveel mogelijk bewoners het zwerfvuil in Batau te verwijderen. Hiermee willen de organisatoren laten zien dat zij, tezamen met veel bewoners, zich storen aan het zwerfvuil op straat. Zodat degenen die wel eens afval op straat gooien, een volgende keer misschien beter beseffen wat ze doen. De organisatoren zijn van mening dat de gemeente weliswaar de taak heeft Batau en de rest van de stad schoon te houden, maar ze vinden ook dat dat kan alleen als alle bewoners hun steentje bijdragen, door hun afval op de juiste plek te deponeren.

Iedereen die hecht aan een schoon Batau, wordt daarom van harte uitgenodigd om zich op 15 september vanaf 10.30 uur te melden bij buurthuis ´t Klokhuis, Dukatenburg 1. Daar worden alle deelnemers ontvangen met koffie, thee en gebak. Vervolgens start de schoonmaakactie om 11 uur. De deelnemers kunnen aan de slag in hun eigen directe woonomgeving. De gemeente zorgt voor de schoonmaakmaterialen en haalt het verzamelde zwerfvuil op. In ´t Klokhuis wordt gezorgd voor kinderopvang. De winkeliersvereniging Muntplein zorgt voor een springkussen.
De deelnemers worden rond 14.00 uur weer verwacht in t Klokhuis voor de afsluiting. Wethouder Riet van der Nat zal daar het woord voeren. De schoonmaakactie vindt plaats in het kader van Landelijke Vrijwilligers Actiedag.

Deelnemers kunnen zich tot en met 31 augustus opgeven bij de heer M. Hupsel van de gemeente Nieuwegein. Zijn telefoonnummer is 030-6071344, het postadres is postbus 1, 3430 AA Nieuwegein. De organisatoren weten graag van tevoren wie deelneemt, zodat ze de dag goed kunnen voorbereiden.


Invoerdatum 2-8-2001

Copyright © Gemeente Nieuwegein
Martinbaan 2
3439 NN Nieuwegein

Deel: ' Schoonmaakactie in Batau Noord en Zuid, Nieuwegein '
Lees ook