Gemeente Zoetermeer


7 mei 1999

Schoonmaakactie vuilwaterriolen

Op maandag 10 mei start de schoonmaakactie van diverse vuilwaterriolen in de wijk Rokkeveen. Binnen het gebied van de Oostweg, Spectrumsingel, Geelgroenlaan, Paletsingel, Kleurlaan en de spoorlijn Den Haag-Utrecht worden de vuilwaterriolen schoongemaakt.

Bewoners in het betreffende gebied ontvangen, 2 tot 3 dagen voor de start, een brief van de gemeente waarin zij geattendeerd worden op deze werkzaamheden. Ook bevat dit schrijven nuttige tips bij het voorkomen van mogelijke overlast tijdens de uitvoering van deze activiteiten.

Afdekken toiletpot
Aan de bewoners wordt dringend verzocht om tijdens de uitvoering van het werk een vuilniszak om hun toiletpot te bevestigen (met tape en/of touw), de deksel te sluiten en deze met iets zwaars erop te versterken.
Dit voorkomt eventuele overlast bij het doorspuiten van het riool. Mochten bewoners in deze periode met vakantie zijn, dan worden zij geadviseerd de toiletpot uit voorzorg af te sluiten.

Ook wordt aan bewoners gevraagd om de inspectieputten in de straat gedurende de periode waarin deze werkzaamheden plaatsvinden, vrij te houden zodat de firma BFI erbij kan.

Informatie
Informatie over deze werkzaamheden kunt u krijgen bij de wijkpost Rokkeveen, telefoon 346 90 04.

Zoekwoorden:

Deel: ' Schoonmaakactie vuilwaterriolen Zoetermeer '
Lees ook