expostbus51


MINISTERIE VENW

https://www.minvenw.nl

MIN VenW: Schorsing medewerker Bouwdienst RWS

SCHORSING MEDEWERKER BOUWDIENST RWS

Een medewerker van de Bouwdienst van Rijkswaterstaat is op 14 juli met onmiddelijke
ingang geschorst. De schorsing is opgelegd op basis van de uitkomsten van een onafhankelijk extern onderzoek. Het onderzoek is ingesteld naar aanleiding van een anonieme tip waarin een medewerker van laakbaar gedrag werd beschuldigd. Bepaalde opdrachten zouden door de betreffende medewerker zodanig zijn geformuleerd dat ze, ook bij een openbare aanbesteding, steeds bij hetzelfde bedrijf terecht zijn gekomen. Van de zijde van het bedrijf zouden hier tegenprestaties tegenover staan.
De maatregel om de medewerker te schorsen is mede genomen in het belang van voortgaand onderzoek. De voorlopige uitkomsten van het onderzoek zijn voor de dienstleiding aanleiding geweest om de Rijksrecherche in te schakelen. Daartoe is inmiddels aangifte gedaan bij de Officier van Justitie.

Ellen Timmer, 070 - 351 7112

14 jul 99 17:21

Deel: ' Schorsing medewerker bouwdienst RWS '
Lees ook