Wereld Natuur Fonds Nederland

Schotse hooglanders begrazen Eiland van Brienenoord

Nieuw Rotterdams Peil

15/06/00 - De deelgemeente IJsselmonde, de gemeente Rotterdam en het Wereld Natuur Fonds geven vandaag het officiële startsein voor hun samenwerking in het project Eiland van Brienenoord. Het project beoogt de kwaliteit van het gehele eiland te verbeteren door een natuurlijke ontwikkeling op gang te brengen in samenhang met onder meer de komst van een conferentiehotel op de westpunt. Vandaag worden Schotse Hooglanders losgelaten op het eiland, om daarmee ruimte te krijgen het gebied te begrazen. Het eiland is vrij toegankelijk voor het publiek en het ecologische beheer wordt overgedragen aan het Wereld Natuur Fonds. Natuurontwikkeling op het Eiland van Brienenoord maakt onderdeel uit van het plan 'Nieuw Rotterdams Peil' van het Wereld Natuur Fonds. Hierin wordt een perspectief geschetst voor een veel natuurlijker ontwikkeling van de monding van Rijn en Maas, zodanig dat de natuur er wel bij vaart en de veiligheid van de mensen verbetert.

Het project heeft als doelstelling de unieke kwaliteit van het eiland beter te benutten met behoud en verdere uitbouwing van de natuurlijke ontwikkeling van het eiland. Het project Eiland van Brienenoord is een integraal plan, waarin de diverse elementen, natuur, cultuur en commerciële activiteiten een evenwichtige plek krijgen. De elementen moeten elkaar zodanig versterken dat er een hoogwaardig totaalproject tot stand komt.

Het Eiland van Brienenoord in IJsselmonde is een met rivierbos begroeide plaat in de getijderivier. Interessant aan het eiland zijn de zandstranden met getijde-invloed, de oude ooibos-restanten en het Zuiddiepje dat als een nevengeul achter langs het eiland stroomt. De Schotste Hooglanders zorgen voor een natuurlijke plantengroei. De dieren op het eiland profiteren eveneens van het grazen. Voor de kinderen van Rotterdam-Zuid en -Oost ligt hier een prachtige lokatie voor buitenlessen.

Natuurontwikkeling op het Eiland van Brienenoord staat niet op zichzelf. Het Wereld Natuur Fonds is in 1998 gestart met het plan Nieuw Rotterdams Peil. Een plan gericht op het realiseren van natuur dichterbij de stad. Door middel van voorbeeldprojecten wil het Wereld Natuur Fonds laten zien wat er mogelijk is. Op een viertal plaatsen is er een start gemaakt met natuurontwikkeling:, de landtong Rozenburg, Klein Profijt (Albrandswaard), bij het Kuipersveer (Puttershoek) en Ruigeplaatbos (Hoogvliet). Het Eiland van Brienenoord is het vijfde voorbeeldterrein. De regio Rotterdam wordt hierdoor een regio met rijke natuur in en vlakbij de stad. Daarmee wordt de kwaliteit van de woonomgeving verbeterd. Bovendien biedt de ontwikkeling van natuurgebieden langs de rivieren bescherming tegen hoog water.

Vandaag is een start gegeven aan het eerste element van het project, de ecologische ontwikkeling waarbij de Hooglanders een belangrijke rol spelen. De deelgemeente IJsselmonde, de gemeente Rotterdam en het Wereld Natuur Fonds hebben vandaag een convenant ondertekend om dit ambitieuze project te realiseren.

Deel: ' Schotse hooglanders begrazen Eiland van Brienenoord '
Lees ook