Verbond van verzekeraars

Schraven tegen kabinetsplannen zorgstelsel

VNO-NCW-voorzitter mr. J.H. Schraven neemt sterk afstand van de kabinetsplannen met betrekking tot het zorgstelsel: Een unaniem plan van werknemers en werkgevers wordt grotendeels genegeerd. Bedrijven en burgers hebben het nakijken, aldus Schraven die zijn standpunt kenbaar maakte tijdens het seminar De zorgverzekering als arbeidsvoorwaarde. Dit seminar werd op 11 september door VNO-NCW en CPZ (Vereniging van Collectiviteiten en Personeelsfondsen Ziektekosten) georganiseerd.

Het bedrijfsleven steekt via premies jaarlijks zestig miljard gulden in de gezondheidszorg, maar moet volgens Schraven met lede ogen toezien dat de overheid de regie strak in handen wil houden. Een unaniem plan (SER-advies) van werkgevers en werknemers dat oplossingen voor de vastgelopen gezondheidszorg door middel van marktwerking en keuzevrijheid aanreikt, wordt volgens de VNO-NCW-voorzitter grotendeels genegeerd.
Dit kabinet heeft duidelijk gemaakt wat het wil. Een stelsel waarin de inhoud van de zorg bij wet bepaald is en er dus geen keuzevrijheid is ten aanzien van de omvang van de te verzekeren zorg. Wij willen die keuzevrijheid wel. Ook wil de overheid inkomenspolitiek via de zorg blijven voeren. Wij willen dat niet, aldus Schraven. Hij geeft aan dat de werkgevers samen met de vakbonden alles op alles zullen zetten om een herziening van het ziektekostenstelsel zoals de SER voorstaat alsnog voor elkaar te krijgen.

Meer volume en verscheidenheid
Schraven verwacht dat uitbreiding van het zorgaanbod de komende twee jaar zal helpen. Geld is er genoeg, maar dat geld moet in daden worden omgezet. De voorzitter vindt dat er niet alleen meer volume moet komen, maar ook een grotere verscheidenheid aan zorg die de Nederlandse burger duidelijk maakt dat er wat te kiezen valt. Daarnaast moet er op korte termijn meer personeel beschikbaar komen voor de zorgsector. Schraven: Het uitbreiden van het zorgaanbod én het uitzicht op voldoende gekwalificeerd personeel binnen de zorg maken acceptatie en aanpassing van het ziektekostenstelsel zoals de SER voorstaat, eenvoudiger en kunnen ons helpen per 2005 een ziektekostenstelsel in te voeren, waar marktwerking, keuzevrijheid en vraagsturing uitgangspunten zijn.

Bondig, september 2001

Ga een pagina terug

Deel: ' Schraven is tegen kabinetsplannen zorgstelsel '
Lees ook