Gemeente Appingedam

Gemeente Appingedam - Jan 20 1999 - 16.15

SCHRIEFWEDSTRIED 1999, DOU MIT !!!

De gemainte Appengedam dut ook dit
joar weer mit aan de schriefwedstried om onze aigen streektoal onder de aandacht te holden. Kin je n beetje Grunnegers schrieven en heb je zulf n oardeg verhoal, laid of gedicht bedocht? Schrief dat din op en dou mit!!! De priezen veur de winnende verhoalen en gedichten, zellen in meertmoand = dialectmoand tiedens een specioale bieainkomst bekendmoakt worden. Het wedstriedreglement is as volgt. 1. Het verhoal of gedicht mout in t Grunnegers schreven wezen. De keuze van t onderwaarp is vrij. 2. Der wordt nait streng noar spellen keken. Wel hèt jury t recht om t waarkstuk aan te passen as der toalkundege fouten in veurkommen. 3. De lengte van de inzenden mag, as t schreven is, nait meer as drei A-4 vellen wezen en as je t typen, nait meer as twei A-4 vellen. 4. Per persoon mag ain verhoal of ain gedicht opstuurd worden. 5. De wedstried is bestemd veur ALLE leeftieden. Wel hanteren wie de volgende leeftiedscategoriën: * 18 joar: * 18 joar en older. 6. In de eerste leeftiedscategorie hold de jury rekening mit leeftiedsverschillen. 7. Dailnemers mouten oet de gemainte Appengedam kommen. Ook leerlingen dei in de gemainte Appengedam noar schoul goan, mor boeten de gemainte wonen, maggen inzenden. 8. Inzonden waarken worden aigendom van gemainte en over oetslag kin je nait bellen of schrieven. Insturen veur 14 feberwoarie 1999 noar: Geertruida Schuringa-Emmelkamp Farmsumerweg 111 9902 BP APPENGEDAM. Wie hopen dat ter veul inzendens binnenkommen. Dou gezelleg mit, t gait om inhold van t waarkstuk. As je nait zo goud Grunnegers schrieven is dat gain probleem om mit te doun. t Is toch prachteg dat de Grunneger toal bewoard blift? Prieswinnoars van onze gemainte doun automoaties mit aan Pervinzioale Schriefwedstried. Heb je nog vroagen? Leden van de schriefwedstriedkemmizzie willen joe groag meer informoatie geven. Anny Maat, tel. 625474 Henk Hollander, tel. 573331 Geertruida Schuringa-Emmelkamp, tel. 628567. JOE KINNEN TOCH OOK WEL GRUNNEGERS SCHRIEVEN OF NAIT DIN ???

Deel: ' Schriefwedstried 1999 in Appingendam '
Lees ook