Gemeente Eindhoven

Schriftelijke inspraak

Van 12 september tot 10 oktober 2001 liggen bij de balie van de sector Bouw- en Woningtoezicht van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, tijdens kantooruren, de voorlopige plannen ter inzage van het nieuwe buurtcentrum Doornakkers en het woningbouwplan Tongelresche Akkers.
Tijdens de periode van de ter visie legging kunnen ingezetenen schriftelijk reageren op de plannen. Zij kunnen hun inspraakreacties sturen naar de directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, postbus 998, 5600 AZ, Eindhoven.

Zoekwoorden:

Deel: ' Schriftelijke inspraak voorlopige plannen gemeente Eindhoven '
Lees ook