Gemeente Maassluis

Persbericht

Kenmerk: E.136
Datum: 7 juni 1999

Schriftelijke vragen D66 over Europese subsidies

De fractie van D66 heeft de volgende schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders gesteld:
1. Maakt de gemeente Maassluis gebruik van Europese subsidies?
2. Zo ja, kunt u ons zeggen welke subsidies dat zijn en voor welke projecten we deze subsidies krijgen?
3. Zijn er specifieke voorwaarden aan verbonden?
4. Voor welke termijn worden de subsidies toegekend?
5. Aan wie legt de gemeente verantwoording af voor de bestede gelden?
6. Welke rol heeft de gemeenteraad in deze?

Burgemeester en wethouders zullen de vragen zo spoedig mogelijk beantwoorden.

Laatste wijziging: 07 June 1999

Deel: ' Schriftelijke vragen D66 Maassluis over Europese subsidies '
Lees ook