Gemeente Maassluis

25-3-2003

Schriftelijke vragen D66 over reductieregeling

De fractie van D66 heeft de volgende schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders van Maassluis:

Reductie op het aankopen van kunst voor inwoners van Maassluis, die tijdens het atelier weekend op 12 en 13 april kunst kopen.

1
D66 is een groot voorstander om via een subsidie regeling te bevorderen dat Maassluise inwoners tijdens het atelier weekend op 12 en 13 april, korting krijgen op de aankoop van kunst bij die kunstenaars die deelnemen aan het atelier weekend. Dit om te stimuleren dat onze inwoners meer kunst gaan kopen en om zodoende het cultuur besef te vergroten alsmede de verkoop van kunst te bevorderen. Bent u dit met D66 eens en vindt u ook dat deze regeling moet gelden voor alle Maassluise kunstenaars die deelnemen aan het atelier weekend en niet alleen voor de professionele kunstenaars.

2
De Maassluise Kunstenaars (DMK) hebben reeds in 2000 aan u gevraagd om zon regeling in te voeren in Maassluis. Op 18 februari 2003 is hierover pas een collegebesluit genomen dat op verzoek van wethouder Hoogenraad van de raadsagenda van 18 maart 2003 is verwijderd. Kunt u aangeven waarom dit verzoek drie jaar in het gemeentehuis is blijven liggen en waarom de wethouder dit weer van de agenda van de raadsvergadering heeft gehaald?

3
Bent u het met D66 eens dat dit onaanvaardbaar is?

4
Bent u bereid om alsnog op korte termijn met een spoed regeling 2003 te komen, zodat de Maassluise inwoners alsnog 15% korting kunnen krijgen op alle kunstwerken die tijdens de open atelier dagen op 12 en 13 april a.s. door de Maassluise inwoners worden gekocht, zoals onder andere al in andere gemeenten gebeurt.

5
Bent u bereid om hierna bijtijds met een vaste regeling te komen voor de jaren hierna.

Het college zal de vragen zo spoedig mogelijk beantwoorden.

Deel: ' Schriftelijke vragen D66 Maassluis over reductieregeling '
Lees ook