gemeente utrecht


2008 schriftelijke vragen
61 vragen van de heer j.a. kleuver
(ingekomen 2 juni 2008)


de eikenprocessierups is in utrecht gesignaleerd. in lunetten is de rups aangetroffen in bomen aan de straat vlieland, in een gebied waar veel kinderen spelen. in een ander deel van lunetten waar de rups huist, zijn veel wandelaars en mensen die hun hond uitlaten. de eikenprocessierups zorgt vooral voor huidirritatie, maar kan in enkele gevallen ook tot ergere klachten leiden (benauwdheid, blindheid).
bewoners moesten uit het ad/un vernemen dat in hun straat de rups is aangetroffen. in de ogen van d66 is het verstandig om omwonenden te attenderen op de aanwezigheid van de eikenprocessierups, al was het maar door een simpel a4'tje in de brievenbus te stoppen. d66 heeft daarom de volgende vragen:

1. wanneer is de eikenprocessierups aangetroffen?
2. heeft de gemeente omwonenden van gebieden waar de rups huist opmerkzaam gemaakt op de aanwezigheid ervan? zo ja, op welke wijze?
3. indien de gemeente dit niet gedaan heeft, is het dan alsnog zinvol om een a4'tje te verspreiden met de melding, tips om hinder te voorkomen en tips om klachten te bestrijden?
4. indien het in dit geval niet meer zinvol is, omdat de gemeente bijvoorbeeld reeds begonnen is met het verwijderen van de rupsen, is het dan zinvol om dat volgend jaar wel te doen, als de rupsen terugkeren?
5. vindt het college het verstandig om door middel van een waarschuwingsbordje melding te maken van de aanwezigheid van de eikenprocessierups?


---- --


Deel: ' Schriftelijke vragen van J.A. Kleuver aan B&W Utrecht '


Lees ook