Gemeente Hoogezand-Sappemeer

persberichten

(terug)

Hoogezand, 9 oktober 2001 Persbericht 2001/74

Schrijfster Betty Sluyzer opent Boekenpret 2001

Op maandag 15 oktober om 16.00 uur vindt in de bibliotheek aan Gorecht Oost de feestelijke start plaats van het leesbevorderingsproject Boekenpret. Wethouder Drost zal de officiële openingshandeling verrichten. Naast de wethouder, die een toelichting geeft op het gemeentelijk onderwijsbeleid, spreekt schrijfster Betty Sluyzer. Zij studeerde Nederlands en naast haar werk als docente Nederlands schrijft ze sinds 1986 kinderboeken.

Boekenpret is een leesbevorderingsproject dat is bedoeld voor kinderen van 0 tot 6 jaar en hun ouders. Jaarlijks doen zon 40 gemeenten mee aan het project, waaronder de gemeente Hoogezand-Sappemeer. Deelnemende kinderen kunnen boeken lenen, maar Boekenpret gaat verder. Zo worden er voorleestips gegeven en zijn er ook Turkse en Arabische boeken beschikbaar.

Positieve resultaten

De resultaten van de twee voorgaande jaren (schooljaar 1999-2000 en 2000-2001) zijn succesvol. Vandaar dat het project ook dit jaar weer plaatsvindt. Inmiddels hebben 250 ouders van babys informatie gekregen over het belang van voorlezen, praten en zingen met hun kind. Uit een vragenlijst die tijdens de voorgaande jaren onder ouders is verspreid komt naar voren dat 94 procent van de ouders inmiddels op de hoogte is van het project Boekenpret en 44 procent van de ouders vaker voorleest. Ruim 90 procent van de deelgenomen ouders geeft na deelname aan het project uitleg bij het verhaal dat zij voorlezen of stellen vragen. Het leesgedrag van kinderen blijkt te worden gestimuleerd. Kinderen krijgen meer plezier in het lezen en lezen vaker. De taalontwikkeling wordt bevorderd waardoor kinderen makkelijker leren op school.

Het project Boekenpret wordt uitgevoerd in het kader van het Gemeentelijk Onderwijskansenbeleid dat is vastgelegd in het School-Jeugd-Akkoord . Boekenpret is een gezamenlijk initiatief van de afdeling Onderwijs van de gemeente Hoogezand-Sappemeer, de Openbare Bibliotheek, Thuiszorg Groningen, Stichting Prisma, Stichting Lezen, basisscholen en peuterspeelzalen.

Deel: ' Schrijfster Betty Sluyzer opent Boekenpret 2001 '
Lees ook