Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Schultz van Haegen naar 3e Wereld Waterforum

Demissionair staatssecretaris Melanie Schultz van Haegen van Verkeer en Waterstaat neemt van 16 tot en met 23 maart deel aan het derde Wereld Waterforum in Japan. In een groot aantal bijeenkomsten neemt de staatssecretaris deel aan discussies en bilaterale gesprekken en houdt zij een aantal speeches over het (internationale) waterbeleid van Nederland. Staatssecretaris Schultz gaat daarbij met name in op de aspecten van transport over water, klimaat en water en het Nederlandse hoogwaterbeleid.
Thema van het waterforum is het ontwikkelen van een groter bewustzijn en betrokkenheid van landen en het uitwisselen van ervaring en kennis. Daarbij wordt gestreefd naar een goede balans tussen water als voorwaarde van duurzame ontwikkeling, armoedebestrijding en beheersing van veiligheidsrisicos.

Onder Nederlandse leiding worden er tijdens het forum twee intentieverklaringen ondertekend:

· de zogenoemde Twinning-intentieverklaring van de Internationale Rijncommissie met de Plata-commissie uit Zuid-Amerika (Uruquay, Argentinië en Brazilië) over vergaande samenwerking tussen de twee internationale riviercommissies;

· een intentieverklaring over een samenwerkingsverband op het gebied van hoogwatermanagement van Argentinië, Bangladesh, China, USA, Vietnam en Nederland.

Tijdens het tweede Wereld Waterforum drie jaar geleden in Den Haag is de Vision for Water, Life and the Environment gepresenteerd. In Kyoto wordt de volgende stap gezet met de presentatie van het rapport World Water Actions met een overzicht van de activiteiten die de visie moeten uitvoeren. Daarnaast geeft het rapport ook nieuwe prioriteiten aan voor het wereldwijde beheer van water.

Deel: ' Schultz van Haegen naar 3e Wereld Waterforum '
Lees ook