GPV


Perbericht 1 maart 1999

Schutte: "Campagne Statenverkiezingen is campagne van de politieke armoede"

De campagne van de Statenverkiezing is de campagne van de politieke armoede. Die conclusie trok GPV-fractievoorzitter Schutte maandagavond in het Groningse Haren. De grote partijen lijken geen raad te weten met de provincie en voeren daarom opgeklopte discussies over het asielbeleid. Daardoor wordt de positie van de asielzoekers gebruikt om de aandacht te vestigen op de landelijke politieke partijen.

Volgens Schutte is de provincie als middenbestuur de moeite waard. Zo ongeveer alle alternatieven hiervan zijn de afgelopen decennia uitgeprobeerd en op een mislukking uitgelopen. De politiek dient zich er nu landelijk en provinciaal voor in te zetten dat de provincies een eigen herkenbare rol spelen bij de ontwikkeling van de Nederlandse samenleving in al haar verscheidenheid. Daarbij moet er ruimte zijn voor verschillen tussen provincies. Dat is ook het beste antwoord op een ongelimiteerd streven naar schaalvergro ting van gemeenten.

Schutte keerde zich ook tegen suggesties als zou de legitimatie van de provincies afhankelijk zijn van de opkomst van de kiezers. Een lage opkomst is niet te wijten aan de betekenis van de provincie, maar aan het feit dat veel partijen zelf geen raad weten met de provincie. Het GPV wil stáán voor zijn beginselen, ongeacht of het gaat om landelijke of om provinciale verkiezingen. Dat herkennen de kiezers.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: Frans Godschalk, voorlichter GPV-fractie tel 070 - 318 36 61 (na werktijd 070-3600925 of 06-51742983).

Deel: ' Schutte "Campagne getuigt van politieke armoede" '
Lees ook