Schuttersveld NV

PERSBERICHT
SCHUTTERSVELD N.V.

Zeist, 5 oktober 2001

SCHUTTERSVELD N.V. WIJZIGT NAAM IN KENDRION N.V.

Schuttersveld N.V. deelt met genoegen mee dat de aangekondigde naamswijziging heden formeel in de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders is goedgekeurd.

Met ingang van 1 november 2001 zal de naam van de vennootschap Kendrion N.V. gaan luiden, thans al de naam waaronder de meeste werkmaatschappijen opereren.

Het besluit tot naamswijziging werd hoofdzakelijk ingegeven door de aangescherpte strategie die de vennootschap op 28 augustus j.l. heeft aangekondigd en die direct gestalte kreeg door deconsolidatie van enkele groothandelsactiviteiten. Tevens waren de associatie met het textielverleden van Schuttersveld N.V en de in het buitenland moeilijk te hanteren naam belangrijke overwegingen tot naamswijziging over te gaan.

De strategie van Kendrion N.V. zal gericht zijn op 'niche-market leadership in business-to-business markten' waarbij rendement prevaleert boven volume. Uitgangspunt is een sterke uitbreidbare marktpositie in geselecteerde marktniches, waar kwaliteit en service naar de afnemer prioriteit hebben boven prijs. Dankzij de gespecialiseerde aard van de veelal 'tailor made' ontwikkelde produkten en diensten beschikt Kendrion N.V. over 'pricing power'. De doelstelling is jaarlijks een duidelijke autonome omzetgroei te realiseren en op termijn een rendement op geïnvesteerd vermogen van ca. 20%.

Dankzij de naamswijziging zullen de Kendrion-werkmaatschappijen dezelfde naam, hetzelfde logo en dezelfde identiteit uitdragen en kan aan de slogan 'power of partnership' die de samenwerking tussen de werkmaatschappijen, de afnemers en de toeleveranciers typeert verder inhoud worden gegeven.

Profiel Schuttersveld N.V./Kendrion N.V.

Schuttersveld N.V./Kendrion N.V. is een internationaal opererende onderneming met circa 6000 werknemers in 17 Europese landen. De omzet over de eerste zes maanden van dit jaar bedroeg ruim Euro 460 miljoen. De activiteiten zijn ondergebracht in drie 'business areas':

Kendrion Industrial : ontwikkeling en produktie van industriële componenten (o.a. bevestigingsmaterialen, elektromagnetische com- ponenten , aandrijftechniek);
Kendrion Distribution Services : handel en distributie van kunststof halffabrikaten (o.a. kunststof platen, buizen, stafmateriaal, folies en tapes);
Kendrion Automotive : ontwikkeling en produktie van componenten voor de automotive industrie (o.a. klimaat- , interieur- en veilig- heidssystemen)

Het aandeel Schuttersveld N.V./Kendrion N.V. is genoteerd aan Euronext Amsterdam.

Zeist, 5 oktober 2001

De directie van Schuttersveld N.V./Kendrion N.V.

Voor nadere informatie:
De heer J.B. Wolters
Telefoon: 030-699 7250

Deel: ' Schuttersveld N.V. wijzigt naam in Kendrion N.V. '
Lees ook