Ingezonden persbericht

SCIA: onafhankelijke certificatie van Architecten in de Informatievoorziening

Op 13 februari heeft de onafhankelijke Stichting ter Certificering van Informatie Architecten (SCIA) certificaten uitgereikt aan de eerste 50 gecertificeerde architecten in de informatievoorziening. Zij hebben hun certificaat feestelijk uit handen van de Duitse Prof.dr. Wolffried Stucky, President van de Europese Council die zich met eSkills bezighoudt, ontvangen. Onder de genodigden waren verschillende leden van het Europese en het Nederlandse Parlement, de Overheid, vertegenwoordigers van de Informatie- en de IT-industrie, voorzitters van beroepsorganisaties, directeuren, managers en vele anderen uit Nederland en Europa (zie ook de algemene lijst op http://www.stichting-cia.org/meeting-13-feb-2003/invited_organisation_130203.htm ).

Architecten in de Informatievoorziening zijn de zware Informatiekundigen en IT-ers die in de loop van hun carrière besloten hebben om zich breed met informatie infrastructuren bezig te houden. Onder hen zijn:
" Informatie architecten; mensen die informatie als bedrijfsmiddel/productiefactor zien en zo weten wat een organisatie wil. Zij helpen organisaties juiste oplossingen te vinden en in te zetten.
" IT-architecten; mensen die in staat zijn om informatie infrastructuren in te richten, en
" IT-Business architecten; mensen die zich met IT als oplossing voor problemen in de behoefte van een organisatie aan informatie bezig houden (vgl. alignment, service levels, informatie landschap enz.)
Mensen die 8 relevante jaren ervaring kunnen aantonen worden als Junior aangemerkt. Via Medior en Senior kunnen zij na 20 jaar ervaring het Principal niveau bereiken. Deze certificatie lijkt in niets op het halen van een diploma. Minimaal elke 3 jaar dient het proces herhaald te worden en gecertificeerden hebben de plicht om elk jaar een minimum aantal uren bewijsbaar aan vorming (permanente educatie) besteden.

De grote en brede interesse voor de feestelijke bijeenkomst van 13 februari wordt toegeschreven aan het gevoel dat in de top van Nederland en Europa leeft dat in de nabije toekomst anders omgegaan moet worden met Informatie en IT. In deze tijd van recessie is het vertrouwen in de leveranciers erg laag, sluiten opleidingen nauwelijks aan op de praktijk en lijken beleidsmakers nauwelijks te weten waar we naar toe moeten. De meer dan 50 nu gecertificeerde architecten zijn de mensen die de brede praktijkervaring hebben om een nieuwe manier gezicht te geven. Vakmensschap zal daarbij zeker belangrijker zijn dan commercie.

Er is ook veel interesse van organisaties die hulp zoeken bij het waarderen van hun personeel tegen breed (Europees) gedragen, onafhankelijk geformuleerde beroepsregels. Veel organisaties hebben bijvoorbeeld grote problemen om voor architecten passende persoons- en beroeps-ontwikkeling mogelijkheden te vinden, en, ernstiger, zij zijn niet goed in staat om een eenduidig aanname- en beoordelings-beleid te formuleren. Het certificeren van architecten is dus slechts het begin van een broodnodige vakontwikkeling. Samenwerking tussen beroepsverenigingen komt nu ook van de grond in een samenwerkingsverband dat ITB (http://www.itbweb.nl/) genoemd is. Deze activiteiten beginnen goed te passen bij ontwikkelingen die op Europees niveau plaatsvinden. Meer informatie over dit geschetste beeld is te vinden in de Architectuur column in het maandblad Informatie van deze maand en het grote interview in de Automatiseringsgids van 7 februari.

Een verrassing was de aankondiging door SCIA van een Advisory Board. SCIA heeft een groep topmensen van toonaangevende organisaties, waaronder Gartner, Cap Gemini en een aantal andere zeer bekende or-ganisaties, aangezocht en bereid gevonden om hun activiteiten met advies te ondersteunen. Doel van deze Board is dat SCIA de juiste weg blijft vinden.

Uitnodiging aan de Pers zie ook http://www.stichting-cia.org/meeting-13-feb-2003/invitation%2013%20feb.htm)
In de organisatie van 13 februari is rekening gehouden met aanwezigheid van de Pers. U bent vanaf 17:00u van harte welkom in de Koepelkerk, Kattengat 1 in Amsterdam. Het officiële programma -- de presentaties van SCIA en de Europese activiteiten van CEPIS en EUCIP, het overhandigen van de certificaten door Prof. Stucky en de champagne toast -- loopt tot ongeveer 19:00u. Daarna volgt een besloten diner. Wij stellen het zeer op prijs als u van tevoren laat weten dat u komt, zodat we ook met u het glas kunnen heffen.

Voor SCIA:

Theo van der Ven (voorzitter),
Marleen Olde Hartmann (secretaris)
Steven van 't Veld

Tel: 010-4612537
Mobiel: 06-53322595
E-mail: Scia@Stichting-CIA.org

Deel: ' SCIA onafhankelijke certificatie Architecten Informatievoorziening '
Lees ook