Sociaal en Cultureel Planbureau


Vandaag is "Rapportage Gehandicapten 2002" verschenen.

ISBN: 90-377-0104-3
308 paginas, prijs EUR 29,50

Hieronder volgt een beknopte samenvatting. Wilt u meer weten, raadpleeg onze website: http://www.scp.nl/boeken/titels/2002-10/nl/metainfo.htm

De Rapportage gehandicapten 2002 geeft een overzicht van de maatschappelijke positie van mensen met lichamelijke beperkingen of verstandelijke handicaps. Aan de orde komen bijvoorbeeld onderwijs, betaalde en onbetaalde arbeid, de financiële positie, vrijetijdsbesteding, het gebruik van zorgvoorzieningen en de woonsituatie.

Er is de afgelopen jaren veel gehandicaptenbeleid gevoerd. Uit dit rapport blijkt dat dit nog niet altijd het gewenste effect heeft gehad. Nederland is nog steeds onvoldoende toegankelijk voor mensen met beperkingen. Dat geldt zowel het onderwijs als de arbeidsmarkt, openbare gebouwen zowel als de eigen woning, openbaar vervoer zowel als de zorg.

Personen met een verstandelijke handicap wonen steeds vaker zelfstandig in de wijk. Hierdoor hebben zij meer keuzevrijheid en autonomie. Aan de zelfstandigheid kleven echter ook nadelen. Zo hebben velen een heel beperkt sociaal netwerk en een laag inkomen. Hierdoor komt integratie in de samenleving nog niet volledig tot stand.

De Rapportage gehandicapten 2002 is de vijfde in de reeks gehandicaptenrapportages die het Sociaal en Cultureel Planbureau uitbrengt op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Deel: ' SCP Boek 2002-10 Rapportage Gehandicapten 2002 '
Lees ook