Sociaal en Cultureel Planbureau

Beste lezer,

Vandaag is "E-cultuur. Een empirische verkenning." verschenen.

ISBN: 90 377 0092 6
176 paginas, prijs EUR 17,50

Hieronder volgt een beknopte samenvatting. Wilt u meer weten, raadpleeg onze website: http://www.scp.nl/boeken/titels/2002-8/nl/metainfo.htm

Met de opmars van informatie- en communicatietechnologie (ICT) veranderen opvattingen, vaardigheden en gedragingen die een centrale rol spelen in het dagelijks leven. Wijst deze transformatie op een overgang van een woord- of beeldcultuur naar een e-cultuur?

In deze studie zijn de contouren geschetst van een geleidelijke culturele verandering. Ze beschrijft de mate, het tempo en de wijze van verandering van het dagelijks leven van Nederlanders door het bezit en gebruik van ICT. De beschrijving is toegespitst op de voorwaarden waaraan voldaan moet zijn voordat het dagelijks leven kan veranderen en de gevolgen van het omgaan met ICT-technologie voor het alledaagse handelen.

Ondanks de in het rapport geschetste veranderingen is de dagindeling vooralsnog bijzonder stabiel. ict krijgt gaandeweg een plaats in alledaagse praktijken en routines. Bestaande patronen van communicatie en informatievergaring krijgen wel steeds meer een digitaal karakter.

Zoekwoorden:

Deel: ' SCP publiceert 'E-cultuur. Een empirische verkenning.' '
Lees ook