Sociaal en Cultureel Planbureau

Bibliografische informatie over Werkdocument 86: Memorandum quartaire sector 2002 - 2006


Titel: Memorandum quartaire sector 2002 - 2006
Auteurs:

Soort en nr: Werkdocument 86

Taal: Nederlands
Bladzijden: 118
Hoogte: 24 cm

Uitgekomen op: vrijdag 7 juni 2002

Beschikbaarheid: Verkrijgbaar bij het Sociaal en Cultureel Planbureau, elektronisch te bestellen door hierboven voor bestellen te kiezen
Prijs: 10

Excerpt
Het Sociaal en Cultureel Planbureau brengt ten tijde van kabinetsformaties altijd een Memorandum Quartaire Sector uit. Dit omvat ramingen van het gebruik van diensten op terreinen als onderwijs, zorg, politie en justitie, sociale zekerheid, welzijn, cultuur en recreatie en openbaar vervoer. Deze worden naast de bestaande financile meerjarenramingen van de betreffende ministeries gelegd om potentile knelpunten op te sporen.
Naast ramingen bevat dit Memorandum ook een historische analyse, internationale vergelijkingen, gegevens over de oordelen van burgers en een overzicht van de voornemens van politieke partijen. Het is de bedoeling dat deze kengetallen en analyses een brede, intersectorale bijdrage leveren aan de politieke besluitvorming.

Deel: ' SCP Werkdocument 86 Memorandum quartaire sector 2002 - 2006 '
Lees ook