PERSBERICHT

________________________________

7 januari 1999

DVN SCRIPTIEPRIJS 1998

De Diabetesvereniging Nederland stelt studenten van HBO- en Universitaire Opleidingen in de gelegenheid f 1000,-- te verdienen met een scriptie of werkstuk over diabetes.

In Nederland schrijven ieder jaar een aantal studenten een scriptie of werkstuk over diabetes. Zo'n scriptie kan gaan over de behandeling van diabetes, over diabetische complicaties of over psychosociale aspecten die met diabetes samenhangen. De scriptie kan natuurlijk ook voor een deel over diabetes gaan, omdat het onderwerp in een breder kader behandeld wordt.

De ervaring leert dat veel van die werkstukken na beoordeling in de bibliotheek worden opgeslagen. Zij dienen dan als voorbeeld en naslagwerk voor volgende generaties studenten.

Als vereniging willen we studenten van HBO- en Universitaire Opleidingen in de gelegenheid stellen hun werkstuk of scriptie in een breder verband te presenteren. Om je te stimuleren een werkstuk of scriptie op te sturen heeft de DVN de DVN Scriptieprijs in het leven geroepen, die dit jaar voor het eerst wordt uitgereikt.

Deze prijs kan je f 1000,-- opleveren als je scriptie wat betreft kwaliteit en toegankelijkheid boven de andere uitsteekt en in 1998 is gemaakt of beoordeeld.
Lilly Diabetes Care heeft zich bereid verklaard de prijs te sponsoren. .
Als je vòòr 1 februari 1999 je scriptie opstuurt naar de Diabetesvereniging Nederland, t.a.v. dhr. E. van Berkel, Postbus 933 3800 AX te Amersfoort ding je mee naar de DVN Scriptieprijs 1998.

E. van Berkel
Hoofd Afdeling Publiciteit en voorlichting

Deel: ' Scriptieprijs 1998 van Diabetesvereniging Nederland '
Lees ook