Milieudefensie

Aankondiging voor de pers

Sea of People-klimaatdemonstratie Bonn

Amsterdam, 12 juli 2001 --- Op zaterdag 21 juli, tijdens de klimaatconferentie in Bonn, houdt Milieudefensie, samen met haar internationale zusterorganisaties van Friends of the Earth, de Sea of People-demonstratie. De Sea of People is een oproep aan de klimaatministers tot een akkoord te komen dat de uitstoot van broeikasgassen daadwerkelijk terugdringt. Er worden duizenden activisten verwacht uit heel Europa. Milieudefensie zal al op vrijdag 20 juli met een grote groep demonstranten uit Nederland vertrekken.

De Sea of People (Mensenzee) is een kleurrijke optocht van duizenden mensen door Bonn. Tijdens de demonstratie wordt een 25 meter lange reddingsboot meegesleept. Aan het eind van de demonstratie wordt de boot aangeboden aan de internationale milieuministers.

Wat: Internationale klimaatdemonstratie Sea of People Waar: Bonn (Duitsland) Wanneer: zaterdag 21 juli, vanaf ± 10.00 uur Let op: De Milieudefensiebussen naar Bonn vertrekken vrijdag 20 juli om 16.00 uur vanaf het Jaarbeursplein in Utrecht, om 17.00 uur uit Wageningen (Studentencomplex Droevendaal, Droevendaalsesteeg) en om 17.30 uur vanaf Arnhem CS. NB: Journalisten die meewillen met de Milieudefensiebussen naar Bonn kunnen zich opgeven via persvoorlichting. Tijdig aanmelden wordt aangeraden.

Milieudefensie verlangt van de ministers in Bonn: - Handhaving van de reductiedoelstellingen die in 1997 in Kyoto zijn afgesproken. - Investeringen in duurzame energie en energiebesparing. Maar: Milieudefensie is tegen inzet van kernenergie, grootschalige waterkracht, kolen en 'sinks' (bossen die meetellen als 'CO2- sponzen'). - Fondsen voor kwetsbare landen om de gevolgen van klimaatrampen te verzachten. - Dat ontwikkelingslanden het recht krijgen zich duurzaam te ontwikkelen en dat rijke landen verplicht worden tot aanzienlijke broeikasgasreducties in eigen land.

In het zogeheten Kyoto-protocol werd vier jaar geleden afgesproken dat de rijke landen van de wereld de uitstoot van broeikasgassen in 2010 gemiddeld met ruim vijf procent zullen terugbrengen ten opzichte van 1990. Wil het verdrag van Kyoto daadwerkelijk van kracht worden, dan moeten 55 landen, die minstens 55 procent van de uitstoot in de rijke landen vertegenwoordigen, het verdrag ratificeren. De noodzaak voor een breed gedragen klimaatakkoord is groter dan ooit nu de Verenigde Staten het Kyoto-protocol definitief hebben verworpen.

Meer informatie: Milieudefensie persvoorlichting, telefoon 020 5507 333, in Bonn: 06 29 59 38 73 Meer informatie over de actie: www.milieudefensie.nl/seaofpeople en www.foeeurope.org/lifeboat

Gegroet, Eugène

Deel: ' Sea of People-klimaatdemonstratie Bonn '
Lees ook