Sebastiaan Labrie reikt prijzen uit ontwerpwedstrijd Maak Wat Je Raakt


Jongeren op zoek naar handvat voor troost

BAARN, 20080417 -- Vrijdag 25 april 2008 zal Sebastiaan Labrie als juryvoorzitter de hoofdprijs uitreiken van de ontwerpwedstrijd `Maak wat je raakt!' voor jongeren (tussen de 12-18 jaar). Uit de inzendingen blijkt dat jongeren behoefte hebben aan handvaten om hun gevoelens te delen en iemand te troosten. Een van de finalisten schreef: `Ik wil door dit ontwerp laten zien dat ook verdriet niet eeuwig is.' De opdracht van de ontwerpwedstrijd was: `Ontwerp iets dat je makkelijk bij je kan dragen en dat laat zien wat jij cht belangrijk vindt.' ( https://www.maakwatjeraakt.nl ) De prijsuitreiking begint om 16.00 uur, Jacob van Lenneplaan 12, 3743 AR Baarn.

De hoofdprijs bestaat eruit dat het winnende ontwerp echt wordt gemaakt. Tijdens de prijsuitreiking zal het prototype voor het eerst te bekijken zijn.

Over de wedstrijd was in november een lespakket verspreid onder docenten van de vakken godsdienst en levensbeschouwelijke vorming, maatschappijleer en creatieve vorming op middelbare scholen. Het Apostolisch Genootschap heeft de wedstrijd uitgeschreven omdat ze het belangrijk vindt om jongeren na te laten denken over datgene van waaruit ze leven. Jury-voorzitter Sebastiaan Labrie (presentator Holy shit, ex-ONM, ex-GTST) zal de prijzen uitreiken. Hij zei tijdens de jurering in maart: `Ik ga vooral letten op de eigenheid van de jonge mensen; ik ben benieuwd naar het verhaal achter het ontwerp.'
De 5 finalisten zijn:
* Niels van Henten (13) uit Bennekom (Marnix College, Ede)
* Karliene Hoogeweg & Judith van der Stouw (beiden 12) uit Bennekom (Marnix College, Ede)
* Marlne de Moes, Nicole Bijkerk en Axel van Bossum (allen 14) uit Harderwijk
* Milan van Rees (12) uit Meppel (Stad en Esch Zuideinde, Meppel)
* Alice Schroer (13) uit Rietmolen (Assink Lyceum, Neede)
Op www.maakwatjeraakt.nl zijn foto's te zien van de finalisten en hun ontwerp.

Top 5-motivatie van de inzendingen
Uit eigen onderzoek van Het Apostolisch Genootschap bleek al eerder dat jongeren genteresseerd zijn in voorwerpen die je helpen herinneren aan wat je echt belangrijk vindt. Nu de jurering heeft plaatsgevonden is duidelijk geworden waarmee jongeren vooral bezig zijn: ze willen hun gevoelens delen. En ze zoeken naar handvaten hoe je met een ander hierover kunt praten. Of hoe je een ander kunt troosten. Daarnaast spelen thema's als vrede en liefde een belangrijke rol.

Wie zaten er in de jury?
De ontwerpwedstrijd is gestart in de Maand van de Spiritualiteit. Deze maand is een initiatief van KRO, Trouw en uitgeverij Ten Have. Alle drie de organisaties hebben een jury-lid geleverd, te weten:
Sebastiaan Labrie - KRO
Lodewijk Dros - Trouw
Pieter de Boer - uitgeverij Ten Have
Daarnaast maakten twee jongeren deel uit van de jury en nam namens Het Apostolisch Genootschap Monique van Strien plaats in de jury.

Initiatiefnemer Het Apostolisch Genootschap
De ontwerpwedstrijd `Maak wat je raakt!' is een initiatief van Het Apostolisch Genootschap (www.apgen.nl). Het wil mensen inspireren vanuit religieus besef in liefde en wijsheid te werken aan een menswaardige wereld. En vindt het belangrijk om jongeren na te laten denken over datgene van waaruit ze leven. Hoe meer jongeren zich hiervan bewust zijn, hoe beter de wereld daarvan wordt. Ook wil het genootschap de wereld laten zien wat jongeren beweegt. Daarom zal in juni een tentoonstelling geopend worden waar een groot aantal inzendingen te zien zal zijn.


Deel: ' Sebastiaan Labrie reikt prijzen uit ontwerpwedstrijd Maak Wat Je Raakt '
Lees ook