Ingezonden persbericht

Secretaresse conformeert zich aan beroepscode

AMSTERDAM, 20051208 -- Secretaressen zijn zich steeds meer bewust van hun belangrijke plaats in het bedrijfsleven. Ze willen en kunnen daarvoor verantwoordelijkheid dragen. Dit getuigt van professionaliteit. Uit eerder onderzoek bleek de invloed van de secretaresse. Hieruit kwam op Secretaresseportaal WebBep.nl de vraag om een beroepscode voor de secretaresse. Die is er nu!


De WebBep.nl Beroepscode Secretaresse wordt aanbevolen aan iedereen die in het secretaressevak werkzaam is. Een beroepscode maakt duidelijk wat er van de beroepsgroep verwacht kan worden.

De code is opgesteld door Secretaresseportaal WebBep.nl in samenwerking met de bezoekers die werkzaam zijn als secretaresse. Hierdoor is er voor het eerst binnen het secretaressevak sprake van vastgestelde normen die een kader vormen om goede beroepsuitoefening mogelijk te maken.

De secretaressen in het bedrijfsleven hebben nu een document in handen waarmee het maken van bewuste en verantwoorde keuzes in de praktijk makkelijker wordt.

Voor meer informatie: www.webbep.nl

Deel: ' Secretaresse conformeert zich aan beroepscode '
Lees ook