LTO Nederland

Sector tot speerpunt van economisch en toeristisch beleid gemaakt

Provincies dichten bollenteelt belangrijke rol toe

Donderdag 13 februari 2003 - Als het aan de provincies Noord- en Zuid-Holland ligt, blijft de bollensector een belangrijke rol spelen in west-Nederland. Beide provincies presenteerden deze week beleidsvoornemens die dat belang onderstrepen. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland lanceerden een voorstel ter versterking van de economische positie van de sector in de Kop van Noord-Holland. De provincie Zuid-Holland heeft besloten de sector tot speerpunt van het toeristisch beleid te maken. Martien Zandwijk van de WLTO is blij met al die aandacht.

De provincies illustreren hun beleidsvoornemens met concrete ideeën. De bollensector in de Kop van Noord-Holland zou bijvoorbeeld meer accent moeten leggen op de handel en nieuwe afzetvormen in plaats van eenzijdig op de teelt, menen Gedeputeerde Staten. De bruto toegevoegde waarde van de handelsactiviteiten zou met tachtig miljoen euro kunnen groeien, blijkt uit onderzoek. Dat kan bijvoorbeeld door bollen in een pot en in het voorjaar in de grond te zetten. De bollen zijn dan 'kant-en-klaar' voor de handel. Daar valt meer aan te verdienen dan aan de verkoop van losse bollen, denken GS. Andere afzetmogelijkheden zijn internet en postorderbedrijven.
Verder zetten GS in op het aantrekken van handelsbedrijven uit Zuid-Holland die op zoek zijn naar nieuwe locaties. Agribusiness-terreinen zoals BolleNoord in Zijpe of het servicecentrum bij Hollands Bloementuin zouden daar ruimte voor hebben. GS maken 150.000 euro vrij voor marktonderzoeken en helpen bij het op poten zetten van projecten. Noord-Holland wil haar beleidsambities ook naar de andere landbouwsectoren uitbreiden.
Martien Zandwijk vindt het vooral belangrijk dat GS kiezen voor een projectmatige aanpak. Daar kunnen we als sector met onze eigen projecten op aansluiten. De voorzitter van de vakgroep Bloembollen, Bomen en Vaste Planten juicht de plannen toe, maar vindt dat GS realistisch moeten blijven over de kansen voor postorder bollen, bollen op pot en handelsbedrijven op het terrein van Hollands Bloementuin. Bollen bestellen via postorder slaat op dit moment niet aan, maar dat is een kwestie van tijd en vertrouwen. De bol op pot loopt al in Zuid-Holland. Ik sluit die mogelijkheid niet uit voor Noord-Holland, maar houd er wel rekening mee dat daar vooral lelies worden geteeld. En Hollands Bloementuin is ook geen groot succes gebleken.

Toerisme
Ook de provincie Zuid-Holland heeft plannen met de sector. Samen met kust en cultuur, zijn bloemen en bollen tot speerpunt verheven van het Actieplan Toerisme 2001-2005. Deze week verscheen de Startanalyse Bloemen en Bollen.
De provincie constateert dat de toerisme in het gebied terugloopt. Redenen hiervoor zijn het wat oubollige imago en de kwaliteit van aanbod voor dagtoeristen en het korte seizoen.
De Startanalyse beschouwt het bollenareaal als een noodzakelijke voorwaarde voor toeristische ontwikkelingen. Het bestaande areaal mag dan ook niet verder worden aangetast. Daarnaast kunnen de bollengebieden visueel aantrekkelijker worden gemaakt. Dat kan door doorzichten te verbeteren en wisselteelt met zomerbloemen te bevorderen, zodat er ook in dat seizoen wat te zien valt. Daarnaast moeten telers worden betrokken bij toerisme en recreatie. Zandwijk is enthousiast over de plannen van de provincie Zuid-Holland. Ik heb er nauwelijks iets aan toe te voegen. Het sluit goed aan op de Regiovisie die de WLTO vorige week heeft gepresenteerd. Dat geldt overigens ook voor de andere kerngebieden voor de bollenteelt. Voor alle die gebieden heeft de WLTO visies ontwikkeld. De provincies Noord- en Zuid-Holland sluiten hier mooi op aan. Wat mij betreft kunnen we aan de slag.

(Auteur: westweek@wlto.nl)

Deel: ' Sector tot speerpunt van economisch en toeristisch beleid gemaakt '
Lees ook