Praktijkonderzoek Veehouderij

Sectordag Varkenshouderij

Bouwen voor de toekomst !

Onderweg naar het varkensbedrijf van morgen

Op vrijdag 14 februari a.s. organiseert het Praktijkonderzoek Veehouderij de 2e Sectordag Varkenshouderij. De diverse onderwerpen die de revue passeren hebben alle raakvlak met de nabije toekomst in de varkenshouderij. Een dag bedoeld voor varkenshouders en branchegenoten.

De sectordag wordt gehouden op:


* Vrijdag 14 februari 2003

Het programma voor deze sectordag is:

Tijd Onderwerp
09:30 uur Ontvangst
10:00 uur Presentatie programma (centraal)
10:15 uur

Regels en praktijk ten aanzien van Wet Ammoniak en Veehouderij: de kansen en bedreigingen.
Door Jan Pieter Smit (Hendrix UTD).
Een overzicht van de regels, de praktische vertaling, de mogelijkheden en de kansen voor de varkenshouder.

Nieuwe aspecten voor vermeerderingstallen. Door Henk van der Mheen (Praktijkonderzoek Veehouderij).

Nieuwe stallen voor vleesvarkens. Door Anita Hoofs (Praktijkonderzoek Veehouderij)
De variatie in huisvestingssystemen voor varkens wordt steeds groter. Varkenshouders worden heen en weer geslingerd tussen persoonlijke wensen, mogelijkheden en regelgeving. Deze twee presentaties geven, gebaseerd op onderzoeksresultaten, marktontwikkelingen, technische mogelijkheden en regelgeving van nu en in de nabije toekomst, een overzicht van perspectiefvolle systemen. We richten hierbij onze blik op de toekomst. Met deze visie kan iedereen die in de varkenshouderij werkt zijn voordeel doen. Het stelt varkenshouders in staat de keus te maken welk systeem het meest geschikt is voor zijn persoonlijke situatie.
12:00 uur Forumdiscussie
12:30 uur Lunch
13:30 uur Aanvang middagprogramma.

Welzijnsvoeders voor zeugen - effect op vruchtbaarheid en gedrag. Door Carola van der Peet-Schwering (Praktijkonderzoek Veehouderij) Met welzijnsvoeders een halve big per zeug meer. Het geven van een welzijnsvoer tijdens de dracht en een zetmeelrijk voer tijdens de lactatie is een goede voerstrategie. Welzijnsvoeders tijdens de dracht verhogen het aantal levend geboren biggen met 0,5 big en verhogen de voeropname tijdens de lactatie met 0,4 kg per dag. Bovendien verbeteren ze het welzijn van de zeugen. De verplichting om guste en drachtige zeugen dagelijks enig ruwvoer te geven kan dus een positief effect hebben op de reproductie en het welzijn van zeugen.

Biggenvoer zonder antibioticum - kan dat wel? Door Marinus van Krimpen (Praktijkonderzoek Veehouderij).
Voeren zonder amgb's, hoe pakt dat uit.Het gebruik van antimicrobiële groeibevorderaars (AMGB's) staat ter discussie. Zeer waarschijnlijk worden alle AMGB's vanaf 2005 verboden. Aan de orde komen:
* Werkingsmechanismen van AMGB's in het maagdarmkanaal en effecten van AMGB's op darmgezondheid en dierprestaties
* Gevolgen van weglaten van AMGB's op de technische resultaten, medicijngebruik en diergezondheid op 90 praktijkbedrijven
* Alternatieven voor AMGB's bij gespeende biggen.
Weg met Salmonella! Door Monique van der Gaag (Praktijkonderzoek Veehouderij).
Hoe kan ik Salmonella terugdringen en voorkomen. Salmonella komt veel voor in de varkenshouderij, maar is vaak niet zichtbaar op het bedrijf. Omdat het wel een risico is voor de voedselveiligheid, wordt er steeds meer aandacht aan besteed vanuit onder andere de PVE. Dit betekent niet dat er altijd ingrijpende maatregelen doorgevoerd moeten worden. Ook door simpele aanpassingen kan Salmonella bestreden worden. Zowel de risico's van Salmonella als de praktische oplossingen komen aan bod.

Werken in groepshuisvesting - hoe ontlast ik mezelf? Door Elsa van den Heuvel (Praktijkonderzoek Veehouderij).
Groepshuisvesting voor zeugen: waar kunt u bij de bouw of verbouw van de stal op letten om te zorgen dat de arbeidsbelasting zo laag mogelijk is? Welke werkzaamheden veranderen na omschakelen? Wat is de belasting van het systeem op mijzelf? Denk hierbij aan stof, fysieke en mentale belasting. Besteed bij de keuze van een systeem ook aandacht aan arbeidsaspecten en voorkom lichamelijke klachten. 15:15 uur (terug naar centrale zaal)
De ruimtelijke ordening rond het varkensbedrijf in Nederland. Gelet op de reconstructie, de AMvB huisvesting, het derogatieverzoek enz. door (onder voorbehoud) drs. P.L.B.A (Pieter) van Geel, staatssecretaris van het Ministerie van VROM.
16:00 uur Einde

---

Deelname

Deelname aan deze volledig verzorgde sectordag kost 40,- p.p. voor varkenshouders. Overige belangstellenden betalen 80,- p.p., inclusief btw en lunch.

Locatie

NIMAC conferentie- en vergadercentrum
Galvanistraat 13
6716 AE Ede

Aanmelden/informatie

U kunt zich aanmelden voor deze dag door het opgaveformulier in te vullen.
Na opgave ontvangt u het entreebewijs, het programma en de routebeschrijving.
Voor meer informatie over deze sectordag kunt u contact opnemen met het secretariaat VPNK, telefoon: 0320 - 293503.

Deze dag wordt mede mogelijk gemaakt door Hendrix-UTD en het vakblad Boerderij.

Hendrix UTD


---

© Praktijkonderzoek Veehouderij - Wageningen UR. Laatst bijgewerkt: 21-01-2003 16:48.

Deel: ' Sectordag Varkenshouderij '
Lees ook