De Unie


Securitas: Eigen CAO is een feit

11 februari 2003 - Op 13 januari jl. hebben we het principe-akkoord over de Securitas-CAO aan jullie voorgelegd. Een ruime meerderheid (90%) stemde in met het bereikte resultaat. Hiermee is de eigen, nieuwe Securitas-CAO tot stand gekomen.

CAO
Op dit moment wordt gewerkt aan de productie van het CAO-boekje. Hopelijk is deze binnenkort verkrijgbaar. Vooruitlopend hierop zijn wel al de loonsverhoging per loonperiode 1 en de gewijzigde reiskosten- en reistijden-programmatuur van kracht. Tot zover het goede nieuws.

Asielzoekerscentra
Minder goed nieuws over de werkzaamheden bij de asielzoekers centra (AZC's). Door de daling van het aantal asielzoekers gaat het COA een aantal AZC's sluiten of afslanken. Hierdoor komt de werkgelegenheid onder druk. Ook is er nog steeds geen duidelijkheid over de eis van de Arbeidsinspectie dat de bezetting op de AZC's minimaal uit 2 beveiligings-beambten moet bestaan. Inmiddels heeft een adviescommissie hierover geadviseerd aan de staatssecretaris en naar verwachting zal er binnenkort een beslissing worden genomen. De Unie zal deze ontwikkelingen kritisch volgen.

Ondernemingsraadverkiezingen
In de periode van 29 maart tot en met 6 april zijn er verkiezingen voor een nieuwe OR. Er hebben zich behoorlijk wat Unie-leden aangemeld. Binnenkort zullen wij de concept-kandidatenlijst ter vaststelling aan jullie toesturen.

Wil je reageren naar aanleiding van deze mailing? Schroom niet en mail, schrijf of bel me!

Met vriendelijke groeten,

Peter Roos
Bestuurder

* Intropagina Beveiliginsbranche

dinsdag, 11 februari 2003

Zoekwoorden:

Deel: ' Securitas Eigen CAO is een feit '
Lees ook