PERSBERICHT

‘SECURITY CAFɒ

“E-CyberPharma: E-Business met een aspirientje“

Datum: Dinsdagnamiddag en -avond 28 maart 2000
Tijd: 17.30 uur tot uiterlijk 21.45 uur
Plaats: Boerderij Mereveld te Utrecht
Adres: Mereveldseweg 9, 3585 LH te Utrecht (030-2514780)
Door: Genootschap van Informatie Beveiligers (GvIB) en Cap-Gemini

In samenwerking tussen het Genootschap van Informatie Beveiligers (GvIB) en Cap-Gemini wordt op 28 maart het eerste ‘Security Café’ georganiseerd met als doel een leerzame interactie en discussie te bewerkstelligen tussen de deelnemers aan deze bijeenkomst. Hiertoe is een actuele casus ontwikkeld die als basis zal dienen voor de onderlinge discussie. De casus schetst de situatie van een virtueel en in medicijnen handelend bedrijf op Internet, waarvan de directie de noodzaak voor een toereikend niveau van beveiliging onderkent. De casus dient vooraf te worden bestudeerd en treft u aan op de websites van het GvIB (www.gvib.nl) en CAP-Gemini.

Als deelnemer van het ‘Security Café’ wordt u gevraagd met de directie van E-CyberPharma mee te discussieren over de volgende aandachtsgebieden:
1.Management & Beheer: Het imago van een internetbedrijf is van groot belang. Hoe te voorkomen dat E-CyberPharma negatief in het nieuws komt. Wat zijn de risico's? Hoe moet de administratieve organisatie en interne controle vorm krijgen?
2.Technische aspecten: Welke hardware en software zijn veilig? Welke beveiligingsproducten moet E-CyberPharma gebruiken?
3.Controle & Audit: Met name de ketenaspecten baren E-CyberPharma veel zorgen. Wat zijn de aandachtspunten en te nemen maatregelen?
4.Juridische aspecten: Privacy van de klanten, maar ook de aansprakelijkheid.

Aan de deelnemers de uitdaging om op basis van hun ervaring en creativiteit E-CyberPharma advies te geven over de onderkende problemen en hierin mogelijke oplossingen te schetsen. Na een korte plenaire toelichting rond E-CyberPharma worden deelnemers verzocht zich in 4 groepen van maximaal 15 personen op te splitsen richting ‘Security-Café’. Voor soep en broodjes wordt gezorgd.

U ziet, er is een interessant programma samengesteld, maar er wordt ook tijd vrijgemaakt om persoonlijk weer eens bij te praten en discussieren in een sfeervolle ambiance. Gezien de opzet van het programma is het aantal deelnemers tot maximaal 60 beperkt; er wordt ingeschreven op basis van binnenkomst van de schriftelijke/email aanmeldingen. Haast u dus met het tijdig aanmelden voor deze bijeenkomst!

Leden van het Genootschap van Informatie Beveiligers en medewerkers van Cap Gemini hebben gratis toegang tot deze activiteit. Leden van het NGI betalen (op vertoon lidmaatschapskaart) NLG 50,- en overige deelnemers NLG 100,-; er dient contant te worden afgerekend aan de zaal.

GvIB, Postbus 3084, 4700 GB Roosendaal, of faxen naar: (0165) 545 552, of (bij onze voorkeur) aanmelden per e-mail: administratie@gvib.nl.

Deel: ' Security Cafe E-Business met een aspirientje '
Lees ook