MultiscopeSegmentatie nederlandse internetgebruikers

's-Hertogenbosch - 8 mei 2002. Online onderzoeksbureau Multiscope heeft samen met Merien B.V. negen verschillende types internetgebruikers geidentificeerd. Ruim 80% van alle Nederlandse internetgebruikers (6,8 miljoen gebruikers) blijkt te behoren tot deze types.

Het onderzoek werd uitgevoerd in het licht van de
verschuiving op internet van gratis naar betaalde diensten. Om betaling voor een webdienst te kunnen vragen, is het belangrijk dat deze dienst een zo specifiek mogelijke groep gebruikers in ruime mate aanspreekt. Segmentatie is daarbij een van de belangrijkste hulpmiddelen.

"Aangezien internet steeds verder ingeburgerd raakt, zie je dat verschillende groepen gebruikers ook duidelijk verschillende eisen gaan stellen. Ontwikkelaars, zeker van betaalde diensten, moeten daar rekening mee houden. Als je momenteel een betaalde dienst voor de hele internet populatie wilt introduceren, zijn je marketing kosten hoog en is de kans op succes klein. Je moet je publiek leren kennen voordat je begint"; aldus Merien ten Houten.

De 9 types die Multiscope en Merien B.V. hebben
geidentificeerd zijn:


---
Type Aantal gebruikers

---

1 Infoseeker 1.300.000

2 Professional 1.000.000

3 Soapie 1.000.000

4 Chatterbox 900.000

5 Functionalist 800.000

6 Yup 800.000

7 Young Housewife 400.000

8 Conversationalist 300.000

9 Specialist 300.000

---

Een uitgebreide omschrijving van de verschillende
types is te vinden op:
http://www.multiscope.nl/pers.phtml (eerste bericht)

ONDERZOEKSMETHODE
In totaal werkten meer dan 3.000 respondenten mee aan een online vragenlijst. De respondenten werd gevraagd een aantal demografische en internet vragen te beantwoorden. Iedere respondent wordt zo beschreven door een aantal typerende kenmerken. Door middel van een geavanceerde 'clusteranalyse' is bepaald hoe veel en welke groepen (clusters) er te onderscheiden zijn. Meer informatie over de onderzoeksmethode is beschikbaar via Elke de Quay (elke@multiscope.nl).

MEER INFORMATIE
Meer informatie over dit onderzoek kunt u vinden op de site van Multiscope (www.multiscope.nl). In het rapport 'Money Making Digital Media & Services' bevinden zich een groot aantal interessante gegevens, die nog niet
gepubliceerd zijn. Een volledige Engelstalige rapportage is beschikbaar voor Euro 995 (excl. B.T.W.).

OVER MERIEN B.V.
Merien B.V. is een jong en onafhankelijk adviesbureau op mediagebied. Merien B.V. is opgericht door Merien ten Houten, voormalig directeur en nu commissaris van ilse media.

OVER MULTISCOPE
Multiscope is een toonaangevend online onderzoeksbureau, gespecialiseerd in het uitvoeren van online onderzoek & enquetes, website bereiksmeting en internet rapporten. Multiscope heeft de beschikking over een onderzoekspanel van meer dan 100.000 Nederlandse internetgebruikers. Daarnaast werkt Multiscope samen met ongeveer 25 succesvolle Nederlandse websites, welke als onderzoekspartners fungeren.

M U L T I S C O P E
__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
. online research & surveying
. site audience measurement
. internet performance scans

Multiscope research program:
. communication & multimedia
. e-commerce, e-business
. profiling, internet advertising

P.O. Box 2126, 5202 CC
Helftheuvelpassage 6/11
Den Bosch, The Netherlands
t. +31 (0)73 621 21 22
f. +31 (0)73 624 14 62
info@multiscope.net
www.multiscope.net
__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

Voor specifieke vragen kunt u contact opnemen met: John Kivit, t. 073-6212122, e. john@multiscope.nl
Merien ten Houten, t. 040-2116940, e. merien@merien.nl

Deel: ' Segmentatie nederlandse internetgebruikers '
Lees ook