FNV BONDGENOTEN

Seizoenswerkers in de tuinbouw onderbetaald

Het grootste deel van buitenlandse seizoensarbeiders wordt onderbetaald. Ruim 80 procent van de geënquêteerde buitenlandse aardbeienplukkers en aspergestekers ontvangt minder dan het Wettelijk Minimumloon en ruim 85 procent ontvangt geen vakantiegeld. Dit blijkt uit een evaluatie van FNV Bondgenoten naar ervaringen van 175 werknemers uit de Europese Unie die in 2001 bij 28 Limburgse en Brabantse bedrijven werkzaam waren. Ook werden geen toeslagen betaald voor werken in het weekend. Een loonstrook blijkt ook een zeldzaamheid, maar 20 procent van de werknemers ontving er één.

J. Christiaens, bestuurder van FNV Bondgenoten:'we zijn zeer geschrokken van deze evaluatie. Dat in deze sector het naleven van de arbeidsvoorwaarden niet altijd vlekkeloos verloopt en dat de arbeidsomstandigheden te vaak te wensen overlaat was al langer bij ons bekend, maar deze cijfers hebben ons geschokt'.

In de CAO Tuinbouw is overeengekomen dat gelegenheidswerkers, dit zijn mensen die gedurende de oogstperioden in de open teelten maximaal acht weken werkzaamheden verrichten, minimaal het Wettelijk Minimumjeugdloon horen te ontvangen. FNV Bondgenoten en de ZLTO hebben vorig jaar echter afgesproken dat minimaal het Wettelijk Minimumloon (23 jarige) betaald zal worden. Deze afspraak is gemaakt omdat dit ook zo geregeld is voor werknemers van buiten de Europese Unie die aangetrokken worden via een tewerkstellingsvergunning. Volgens de evaluatie zit meer dan 80 procent van de werknemers uit de Europese Unie onder het Wettelijk Minimumloon (23 jarige). De CAO staat de werkgever ook toe de werknemer per kist of per kilo te betalen, maar dan dient het tarief zo te zijn vastgesteld dat gemiddeld bij een behoorlijke prestatie een loon wordt verdient dat tenminste 10 procent hoger ligt dan het geldende uurloon. Volgens de CAO horen de werknemers op zaterdag 150 procent te ontvangen en op zondag 200 procent. Deze toeslagen werden niet betaald.

Om te voorkomen dat dergelijke situaties zich opnieuw voordoen is het volgens Christiaens nodig dat de controle op de bedrijven tijdens de werkzaamheden wordt uitgebreid, dat er veel voorlichting komt voor werkgever en werknemer, en dat er een voldoende hoge sanctie komt voor de werkgevers die de afspraken aan hun laars lappen.

Meer informatie:
Jac Christiaens, bestuurder FNV Bondgenoten, 0495-433171 of
06-51257968
Ingrid van den Berg, voorlichter FNV Bondgenoten, 030-2738478

14 jan 02 13:48

Deel: ' Seizoenswerkers in de tuinbouw worden onderbetaald '
Lees ook