Universiteit van Utrecht

4 september 2001

Sekseongelijkheid op arbeidsmarkt hardnekkig

Ondanks de toegenomen arbeidsmarktparticipatie van vrouwen blijkt steeds weer dat hun banen slechter worden betaald, over het algemeen een lagere maatschappelijke status hebben en minder carrièremogelijkheden bieden dan de banen van mannen.

De ongelijkheid tussen 'mannenberoepen' en 'vrouwenberoepen' is de afgelopen jaren zelfs toegenomen en het aandeel van vrouwen in hogere en leidinggevende functies is nog altijd erg klein.

In zijn proefschrift Fabricage van verschillen behandelt Gertjan de Groot de seksesegregatie in het industriële arbeidsproces in Nederland tussen 1850 en 1940. Voor vier bedrijven uit vier verschillende bedrijfstakken heeft hij de segregatie op bedrijfsniveau in detail onderzocht: de aardewerkfabriek De Sphinx in Maastricht, de Koninklijke Nederlandse Papierfabriek in Maastricht, de Nederlandse Katoenspinnerij in Hengelo en de Philips gloeilampen- en radiofabrieken in Eindhoven. De vier bedrijven horen tot de belangrijkste van hun bedrijfstak. De Groot: "Doordat ik de beschikking had over bronnen met gedetailleerde gegevens over functies en sekse van de werknemers heb ik het verschil in werk tussen mannen en vrouwen zeer gedetailleerd kunnen bestuderen."

De promovendus kwam erachter dat verschillen tussen mannen- en vrouwenwerk als zodanig niet bestonden, maar in de praktijk van de werkplek een bepaalde betekenis kregen. Veranderingen in de techniek, de wensen van werknemers en het beleid van de overheid lijken geen effect te hebben op dit verschijnsel. De Groot: "Het is opvallend dat het streven van de overheid om de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen te verhogen wel effect heeft gehad maar niet heeft geleid tot een afname van de seksesegregatie. Juist de hardnekkigheid en het quasi-universele karakter van seksesegregatie maakt het tot een intrigerend en actueel onderwerp van onderzoek."

Fabricage van verschillen werpt nieuw licht op de toewijzing van werk aan de seksen in nieuw opgerichte industriële bedrijven en brengt een schat aan informatie naar boven over een lange periode en een groot aantal sectoren.

Vrijdag 7 september 2001, 16.15 uur
Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht
Promotie: 'Fabricage van verschillen. Mannenwerk, vrouwenwerk in de Nederlandse industrie (1850-1940).'
Drs. G. de Groot, faculteit Letteren
Voorlichter Marianne Hoornenborg, (030) 253 6357, Marianne.Hoornenborg@let.uu.nl
Recensie-exemplaren zijn op te vragen bij Uitgeverij Aksant, Amsterdam

Contactpersoon: Marti Hueting, (020) 668 5866, info@aksant.nl

Gewijzigd:Monday, September 03, 2001 Johan Vlasblom

Deel: ' Sekseongelijkheid op arbeidsmarkt hardnekkig '
Lees ook