Seksueel misbruik in jeugdzorginstellingen


In aanloop naar de commissie-Samson

Driebergen-Rijsenburg, 20121005 -- De commissie-Samson publiceert maandag 8 oktober zijn eindrapport over seksueel misbruik in residentiële jeugd- en pleegzorginstellingen. In aanloop naar de afronding van dit onderzoek sprak Tijdschrift Kindermishandeling (TKM) met twee slachtoffers van seksueel misbruik en bekeek wat het Landelijk Actieplan Aanpak Kindermishandeling uit 2007 heeft opgeleverd.

In deel 1 van de commissie-Samsonspecial:

  • ‘Als slachtoffer erkend worden, betekende veel voor me’. Nadat Irene haar verhaal deed bij commissie-Samson, wilde ze meer concrete informatie uit haar verleden. Maar volgens Irene hield jeugdzorg de deur een half jaar dicht.
  • Hoe staat het met… LAAK? De kans is groot dat de jeugdzorgsector reageert met verbetervoorstellen op het eindrapport van de commissie-Samson. Hoe staat het met eerdere verbeterplannen uit het Landelijk Actieplan Aanpak Kindermishandeling (LAAK) van de jeugdzorgsector?
  • ‘Iedereen is bang voor elkaar, niemand is te vertrouwen’. Sunita woonde haar hele jeugd in jeugdzorginstellingen. Daarna werkte ze er 13 jaar als hulpverlener. In beide situaties kreeg ze te maken met geweld, misbruik en machtsmisbruik.
  • ‘Misbruik is niet te voorkomen’. Wat als, ondanks alle mooie protocollen en een stevig veiligheidsbeleid, er toch seksueel misbruik in een instelling plaatsvindt? Het overkwam de William Schrikkergroep in 2006. Hoe gingen ze hiermee om?
  • Wat kun jij doen? 9 punten over omgaan met grensoverschrijdend gedrag.
  • Is het normaal of een signaal? Als je met jonge kinderen werkt, ben je alert op seksueel misbruik. Of je nu werkt in het onderwijs of in een jeugdzorginstelling. Hoe zit dat nu precies met seksspelletjes tussen peuters en kleuters?
Commissie-Samson deel 2
Maandagochtend 8 oktober krijgt het gratis online vakblad TKM een update. Met een handig overzicht van de conclusies en aanbevelingen uit het rapport van de commissie-Samson. En: wat kun jij als professional met deze bevindingen? Je leest de artikelen weer via: www.tkmnieuws.nl.


Deel: ' Seksueel misbruik in jeugdzorginstellingen '
Lees ook